E-handel/WISUM

E-handel innebär att hela inköpsprocessen; beställning, leveransgodkännande och fakturering sker elektroniskt. Med e-handel följer ett förändrat arbetssätt då attest sker före köp, dvs. på ordern istället för på fakturan.

Linnéuniversitetet använder WISUM som elektroniskt inköpssystem. Systemet administreras av ITS, Umeå Universitet och är ett samarbetsprojekt mellan flera universitet och Högskolor. Systemägare på Linnéuniversitetet är ekonomiavdelningen.

I Wisum finns i dagsläget endast några få produktområden tillgängliga och endast ett fåtal utsedda Inköpare för dessa områden. Andelen inköpare kommer att utökas i takt med att fler produktområden läggs in.

Manualer WISUM/AGRESSO

Inköpare
Distributör
Slutattestant

Produktområden i WISUM

IT-produkter
Kontorsmaterial
Ljuskällor
Städmaterial

WISUM inloggning :

Logga in

Kontakt vid frågor avseende WISUM:

e-handel@lnu.se