Handskakning

Avtal

Nedan hittar du som anställd alla våra ramavtal vi har på universitetet. Exempelvis hittar du vart och hur du beställer fika och mat, om du behöver köpa in litteratur/böcker eller boka buss.

Avrop från ramavtal kan ske på olika sätt och framgår alltid i avtalsvillkoren. Exempel på avropsordningarna är:

En leverantör: endast en leverantör finns tillgänglig för avrop

Rangordnat ramavtal: avrop ska i första hand ske från den leverantör som är rangordnad som nr 1, enbart när denna leverantör inte kan leverera går man vidare till leverantör nr 2 osv.

Förnyad konkurrensutsättning: samtliga ramavtalsleverantörer inom området ska tillfrågas om att lämna in ett anbud, sedan görs en utvärdering och leverantör väljs enligt förbestämda kriterier vid det aktuella köpet (exempelvis pris eller kvalitet).

Särskild fördelningsnyckel: avrop ska ske från den leverantör som bäst kan tillhandahålla det behov man har utifrån angivna parametrar i ramavtalet (exempelvis ergonomi, pris eller leveranstid). Valda parametrar ska dokumenteras vid köpet.

Ramavtalsområden Linnéuniversitetet

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om respektive avtal.