Rutiner för inköp

Som ett led i vår strävan att effektivisera vår fakturahantering vill vi uppmärksamma dig på vikten av att använda rätt uppgifter vid inköp. Därför uppmanar vi dig att alltid uppge referenskod (fyra siffror) och referensnamn vid inköp.

Det är också viktigt att du anger både fakturaadress och leveransadress.

Fakturaadress

Linnéuniversitetet
Box 451
351 06 Växjö

Observera att adressen ovan endast är en fakturaadress.

Organisationsnummer: 202100-6271
VAT-number: SE202100627101

Observera att för momsfri handel med utlandet måste alltid Linnéuniversitetets VAT-nummer anges vid beställning.

Linnéuniversitetet tillämpar 30 dagars förfallotid (Räntelag 1975:635) om inte annat avtalats. Fakturaavgifter, expeditionsavgifter eller liknande godkänns inte och kommer att dras av från fakturabeloppet.

Linnéuniversitetet hanterar som myndighet fakturor enligt SFTI rekommendationer. E-fakturor är väl etablerat inom stat och offentlig förvaltning mot bakgrund av detta så önskar vi hantera fakturor elektroniskt och inte via PDF då de inte uppfyller kraven på en elektronisk faktura.

Linnéuniversitetet följer SFTI:s rekommendationer och standarder för E-fakturering enligt nedan:

  • Svefaktura
  • Svefaktura BIS 5A 2.0
  • PEPPOL BIS Billing 3
  • SFTI Fulltextfaktura

Se även : http://sfti.se/standarder.4315.html

Linnéuniversitetet använder sig av Opus Capita som VAN operator för förmedling av E-fakturor och organisationsnumret 2021006271 för identifikation.

För frågor angående E- faktura anslutning kontakta faktura@lnu.se

Generellt GLN nr

GLN nr  7350092750035

Inköpskort

Färdigtryckta inköpskort med Linnéuniversitetets fakturaadress finns att beställa, maila till faktura@lnu.se. På detta kort fyller du i referenskod, referensnamn och leveransadress. Kortet använder du vid inköp för att fakturan ska hamna rätt.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss på faktura@lnu.se.

Ekonomiavdelningen
Leverantörsgruppen