Rutiner för inköp

Som ett led i vår strävan att effektivisera vår fakturahantering vill vi uppmärksamma dig på vikten av att använda rätt uppgifter vid inköp. Därför uppmanar vi dig att alltid uppge referenskod (fyra siffror) och referensnamn vid inköp.

Det är också viktigt att du anger både fakturaadress och leveransadress.

Fakturaadress

Linnéuniversitetet
Box 451
351 06 Växjö

Observera att adressen ovan endast är en fakturaadress; för leveransadress se nedan.

Organisationsnummer: 202100-6271
VAT-nummer: SE202100627101

Observera att för momsfri handel med utlandet måste alltid Linnéuniversitetets VAT-nummer anges vid beställning.

Linnéuniversitetet tillämpar 30 dagars förfallotid (Räntelag 1975:635) om inte annat avtalats. Fakturaavgifter, expeditionsavgifter eller liknande godkänns inte och kommer att dras av från fakturabeloppet.

E-fakturor är väl etablerat inom stat och offentlig förvaltning. För myndigheter gäller lag krav på e-faktura om inköpen är gjorda med upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling LOU. Mot bakgrund av detta så önskar vi hantera våra fakturor elektroniskt. Se Fakturainformation till Linnéuniversitetets leverantörer.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss på faktura@lnu.se.

Ekonomiavdelningen
Leverantörsgruppen