Personal Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen finns både i Kalmar och Växjö. I Kalmar finns vi på sjunde våningen i Culmen, Universitetsplatsen 1. I Växjö finns vi i källaren i hus H, Universitetsplatsen 1.

Avdelningschef

Joakim Karlsson

Ekonomichef
__________________

Unit4 Business World system

UBW - systemadministration
Anläggningsreskontra
Leverantörsreskontra
Kundreskontra
Telefoniansvarig
__________________

Ekonomiservice

Amanda Hugosson Kundreskontra
Ekonom för Kommunikationsavdelningen
Moms
Primula för Stud
__________________
__________________
__________________

Kundreskontra
Leverantörsreskontra
Kortinlösen och dagskassor
Ekonomiadministratör HR, KOM
Primula för Stud, KOM

__________________
Emmelie Jessen

__________________
Gunilla Bernhlotz

__________________
Hans Wirén

Ekonomiadministratör FSV, UB
Leverantörsreskontra
__________________
Leif Johnsson

__________________
Linda Persson

__________________
Lise-Lotte Svensson

__________________
Malin Matic

Kundreskontra
Primula för EK, ER, HR
Studieavgifter
__________________
Marie Danielsson

__________________
Matilda Hallgren

Sektionschef för Ekonomiservice
E-handel
Felhantering Wisum
Hanterar Faktura@lnu.se, E-handel@lnu.se
Leverantörsreskontra
Systemansvarig Wisum på LNU
__________________
Pamela Martinsson

__________________
Sophie Nyberg

__________________

E-handel
Ekonomiadministratör Styrelse, Rektor, UD, UK, IT
Felhantering EFH
Felhantering Wisum
Hanterar Faktura@lnu.se, E-handel@lnu.se
Leverantörsreskontra
Periodiska fakturor
Fakturaportalen (OpusCapita)
Systemansvarig Wisum på LNU
__________________
Victoria Petersson

Hanterar faktura@lnu.se
Ekonom för LOS
Ekonomiadministratör STUD
Leverantörsreskontra
Påminnelser leverantörsfakturor
Fakturaportalen (Kofax)
ICA-kort
__________________

Inköp

Funktionsansvarig för Upphandling
__________________

Upphandling
__________________

Redovisning

Projektredovisning
__________________
Christine Knutsson

Kundreskontra
Ekonom för Ekonomiavdelningen
Ekonomiadministratör ER
Moms
__________________
David C Johansson

 
Anläggningar
Ekonom för NLU, LOS
__________________

Ekonom för Lokal och service avdelningen
(föräldraledig)
__________________
Ewa Ahlin-Karlsson

Ekonom för Universitetsbiblioteket
Ekonom för Universitetsdirektör
__________________
Jennie Brakander Holgersson

Bitr. ekonomichef
Avdelningschef för redovisningsgruppen
Personalkostnader
Ekonom för Studerandeavdelningen
Ekonom för HR-avdelningen
__________________
Jenny Gidö

Budget och Prognos
Ekonom för Internrevision
Ekonom för Styrelse, Rektor
Ekonom för KOM-avdelningen
__________________
Johanna Lindén

Ekonom för IT-avdelningen
Ekonom för Externa relationer
Ekonom för KOM-avdelningen
Ekonom för holdingbolagen
__________________
Karin Friberg

Projektredovisning
Valutakonto
ICA-kort
Ekonomiadministratör EK, Internrevision
(föräldraledig)
__________________
Linda Kämpfer

Controller
Ekonom för Universitetsledningens kansli
__________________