Personal, Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen finns både i Kalmar och Växjö. I Kalmar finns vi på tredje våningen i Falken, Nygatan18B. I Växjö finns vi i källaren i hus H, Universitetsplatsen 1.

Avdelningschef

Joakim Karlsson


__________________

Unit4 Business World system

UBW - systemadministration
Anläggningsreskontra
Leverantörsreskontra
Telefoniansvarig
__________________

Kund och Leverantörsgruppen

Karin Friberg
(Vik för Charlotte Hageltorn)
Kundreskontra
Leverantörsreskontra
Studieavgifter
ICA-kort
Ekonomiadministratör EK, HR, STUD
__________________

Charlotte Hageltorn
(Tjänstledig)

Kundreskontra
Studieavgifter
ICA-kort
Kortinlösen och dagskassor
Ekonomiadministratör EK, HR, STUD
__________________

Matilda Hallgren

E-handel
Felhantering Wisum
Hanterar Faktura@lnu.se, E-handel@lnu.se
Leverantörsreskontra
Påminnelser leverantörsfakturor
Primula för Styrelse, Rektor, UD, UK, IT
Systemansvarig Wisum på LNU
__________________

Primula för Stud
Kundreskontra
Ekonom för Kommunikationsavdelningen
Moms
__________________

E-handel
Ekonomiadministratör Styrelse, Rektor, UD, UK, IT, (KOM)
Felhantering EFH
Felhantering Wisum
Hanterar Faktura@lnu.se, E-handel@lnu.se
Leverantörsreskontra
Systemansvarig Wisum på LNU
__________________

Anläggningar
Ekonom för NLU
Hanterar Faktura@lnu.se
Kundreskontra
Leverantörsreskontra
__________________

Funktionsansvar för kund- och leverantörsgruppen
Kundreskontra
Ekonom för Ekonomiavdelningen
Ekonomiadministatör ER
__________________

Kundreskontra
Primula för EK, ER, HR
Studieavgifter
__________________

Inköp

Funktionsansvarig för Upphandling
__________________

Upphandling
__________________

Redovisning

Projektredovisning
__________________

Diver / Flora
Ekonom för Universitetsledningens kansli
Moms
(Ekonom för Drivhuset Växjö)
__________________

Projektekonom för centrala projekt
Resesamordnare
Företagskort
Fordonsförsäkringar
Lokala avtal, hotell och konferens
__________________

Löner
Ekonom för Studerandeavdelningen
Ekonom för Personalavdelningen
__________________

Jenny Gidö

Funktionsansvar för Redovisningsgruppen
Budget och Prognos
Ekonom för Internrevision
Ekonom för Styrelse, Rektor, UD
__________________

Ekonom för IT-avdelningen
Ekonom för Externa relationer
__________________

Ellinor Kvarnström Ladak

Ekonom för holdingbolagen
Ekonom för Drivhuset Växjö
Stiftelser
__________________

Redovisning och bokslut
Moms
__________________