Personal, Verksamheten

 

Fakulteten för samhällsvetenskap, FSV (4000)

4010 Fakultetskansli för samhällsvetenskap

4100 Polisutbildningen, PU

4300 FSV Rektorsutbildningen

4700 Institutionen för idrottsvetenskap, ID

4710 Institutionen för pedagogik och lärande, PED

4720 Institutionen för socialt arbete, SA

4730 Institutionen för statsvetenskap, STV

4740 Institutionen för samhällsstudier, SS

4750 Institutionen för didaktik och lärares praktik, UV

 

Fakulteten för konst- och humaniora, FKH (5000)

5010 Fakultetskansli för konst och humaniora

5700 Institutionen för musik och bild, MB

5710 Institutionen för design, DE

5720 Institutionen för film- och litteratur, IFL

5730 Institutionen för kulturvetenskap, KV

5740 Institutionen för medier och journalistik, MJ

5750 Institutionen för språk, SPR

5760 Svenska språket, SV

5900 Institutet för fortbildning av journalister, FOJO

5910 FOJO, Anslag

5920 FOJO, Svenskt uppdrag

5930 FOJO, Internationellt uppdrag

5940 FOJO, Internat

Fakulteten för teknik, FTK (6000)

6010 Fakultetskansli för teknik

6500 Sjöfartshögskolan, SJÖ

6710 Institutionen för datavetenskap, DV

6720 Institutionen för fysik och elektroteknik, IFE

6730 Institutionen för informatik, IK

6740 Institutionen för maskinteknik, MT

6751 Institutionen för matematik, MA

6752 Institutionen för matematikdidaktik, MD

6770 Institutionen för medieteknik, ME

6780 Institutionen för skog och träteknik, SOT

6790 FTK Fakultetsövergripande projekt

6800 Institutionen för byggteknik, BY

6810 Institutionen för byggd miljö och energiteknik, BET

6820 Institutionen för Datavetenskap, gemensamt

6821 DV - Datavetenskap
6822 DV - Medieteknik
6823 DV - Datorteknik
6824 DV – Numerisk analys

Ekonomihögskolan, FEH (7000)

7010 Fakultetskansli för ekonomihögskolan

7700 Ekonomistyrning och Logistik, ELO

7710 Organisation och entreprenörskap, OE

7720 Marknadsföring, MF

7730 Nationalekonomi och statistik, NS

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, FHL (8000)

8010 Fakultetskansli för hälsa och livsvetenskaper

8700 Institutionen för biologi och miljö, BOM

8710 Institutionen för medicin och optometri, MEO

8720 Institutionen för kemi och biomedicin, KOB

8730 Institutionen för psykologi, PSY

8740 Institutionen för hälso och vårdvetenskap, HV

8741 Institutionen för vårdvetenskap, Växjö

8742 Institutionen för vårdvetenskap, Kalmar

8750 XFEH - Beteende/ekonomi vetenskaper MZ

Gemensam förvaltning (1*-3*)

1100 Styrelse

1200 Rektor

1250 Ledningsgemensamt

1251, 1252 Ledningsgemensamt, Utveckling fysisk miljö

1300 Universitetsdirektör

1400 Internrevision

1500 Universitetsbiblioteket, UB

1800 Linnèstudenterna (enbart stöd till studentkår)

2000 Universitetsgemensamnt

2100 Universitetsledningens kansli, UK

2200 IT-avdelning, IT

2210 IT-support servicedesk

2230 IT-support på plats

2240 IT-infrastruktur

2250 IT-utveckling och förvaltning

2300 Ekonomiavdelningen, EK

2400 Studerandeavdelningen, STUD

2410 Antagning

2420 Ladok/Kursinfo & examen

2430 Studenthälsan

2440 Vägledning & pedagogiska samordnare

2450 International Office

25* Avdelningen för externa relationer, ER

2700 Kommunikationsavdelningen, KOM

2710 Kom.avd, Sektionen för ledningsstöd och systemstöd

  • Vakant (Sektionschef)

2720 Kom.avd, Sektionen för studentrekrytering och studentkomunikation

2730 Kom.avd, Sektionen för studentrekrytering och studentkomunikation

2800 Personalavdelningen, PA

2900 Lokal- och serviceavdelningen, LOS

2910 LoS lokalvård

2920 LoS Copycenter/butik

2930 LoS Vaktmästeri

2940 LoS Infocenter

2950 LoS Lokalplanering

2960 LoS Lokaladministration

2970 LoS Internhyra
2973 LoS Internhyra vaktmästeri

2975 LoS Internhyra lokalplanering

2976 LoS Internhyra lokaladministration

3000 Nämnden för lärarutbildning, NLU

3700 Kansliet för lärarutbildning

3710 NLU, RUC
3720 NLU, VFU
3730 NLU, Rrojektorgansisation

3750 LUSA (Linnaeus University Summer Academy)