Sedel med pil uppåt samt ett dokument

Redovisning

Redovisningen på Linnéuniversitetet vilar på, precis som för övriga bokföringsskyldiga, grundläggande redovisningsprinciper, regelverk och praxis. Då Linnéuniversitetet är en statlig myndighet finns vissa undantag t.ex. att statsanslagen som erhålls ska intäktsföras när de utbetalas och får således inte periodiseras mellan åren.

Redovisningen för statliga myndigheter kan även i andra avseenden vara speciell jämfört med andra typer av organisationer. Den regleras på olika sätt i förordningar, där en av de viktigaste är förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Det finns även ett antal andra regler som reglerar redovisningen, vilka finns samlade i ESV’s ekonomiadministrativa bestämmelser (ea-handboken).

Utöver detta ställer även regeringens regleringsbrev för universitet och högskolor, nytt regleringsbrev varje år, krav inom olika områden av redovisning som är speciell för denna sektor.

Linnéuniversitetet fördelar och redovisar indirekta kostnader enligt den så kallade SUHF-modellen. Det är en redovisningsmodell som Sveriges universitets- och högskoleförbund har tagit fram och som lärosätena är rekommenderade att följa. Klicka här för att läsa mer om hur vi använder modellen.

Linnéuniversitetets ekonomimodell, som finns beskrivet nedan under rubriken grunddokument, är en beskrivning av de koddelar som finns i ekonomisystemet och hur dessa ska definieras och användas. 

Nedan finns riktlinjer, baskontoplan, ekonomimodell och mer specifika anvisningar i olika redovisningsfrågor.