Personalkostnader


All redovisning av personalkostnader följer ESV:s anvisningar och rekommendationer. Vissa områden skär genom både ekonomi- och HR-avdelningens ansvar.


I de fall där hänvisning till avtal, riktlinjer eller regler som HR ansvarar för återfinns dessa under Anställd vid Lnu.

I Dokumentarkivet under Ekonomi på medarbetare finns anvisningar, riktlinjer, lönekostnadspålägg (LKP), baskontoplan samt övriga dokument som rör personalkostnader som ekonomiavdelningen ansvarar för.

Även ESV har en handledning för redovisning av personalkostnader, se dokument via denna länk Personalkostnader - ESV Forum.