Dokument med graf och mynt

Linnéuniversitetets OH-modell

Linnéuniversitetets overheadmodell (OH-modell) syftar till att fördela och redovisa indirekta kostnader på ett enkelt och rättvist sätt. På den här sidan kan du läsa mer om modellen samt få svar på vanliga frågor.

Linnéuniversitetet fördelar och redovisar indirekta kostnader enligt den så kallade SUHF-modellen. Det är en redovisningsmodell som Sveriges universitets- och högskoleförbund har tagit fram och som lärosätena är rekommenderade att följa. Samtliga universitet och högskolor i Sverige har anslutit sig till denna modell.

SUHF-modellen bygger på principen om full kostnadstäckning. Det innebär att samtliga direkta och indirekta kostnader fördelas ner till kostnadsbärare. Kostnadsbärare kan vara till exempel ett forskningsprojekt, en uppdragsutbildning eller ett utbildningsprogram.

Så finansieras Linnéuniversitetets stödfunktioner