Representation

Representation ingår som ett naturligt led i universitetets kontakter med omvärlden och är viktig för att inleda och upprätthålla goda förbindelser med olika samarbetspartners, finansiärer och andra intressenter nationellt och internationellt.

Vanliga frågor och svar