Två personer med en pil mot varandra.

Representation

Representation är en viktig del av universitetets relationer för att etablera och bibehålla kontakter med samarbetspartners och intressenter på nationell och internationell nivå.

Vanliga frågor och svar