Utbetalningar - Leverantörsreskontra

Här har vi samlat information gällande utbetalningar och leverantörsreskontran. För frågor angående dessa områden hänvisar vi till faktura@lnu.se.

Linnéuniversitetet tar emot elektroniska fakturor. Har du fått en faktura som PDF/mejl/post, kontakta leverantören om att istället erhålla elektronisk faktura, vid frågor faktura@lnu.se. 

Utbetalningar från universitetet sker från ekonomiavdelningen. Frekvensen är måndagar, onsdagar och fredagar. Under semesterveckorna sommartid sker utbetalning endast onsdagar. För att säkerställa att en utbetalning görs så behöver den slutattesteras senast dagen innan utbetalningsdag.

Uppstår det frågor kring utbetalningen kan den komma att pausas till dess att svar erhållits. Om du känner dig osäker på om det är ett seriöst företag, kontakta ekonomiavdelningen för gudining. 

Ska du göra ett inköp? Inköp 

Vilka uppgifter behöver finnas på fakturan? Fakturainformation