Utbildning på forskarnivå

Vid Linnéuniversitetet bedrivs utbildning på forskarnivå inom ett 30-tal ämnen och universitetet har 300 antagna forskarstuderande fördelade över 5 fakulteter. På denna sida samlar vi information som rör utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet.

Du som är doktorand kan även kontakta forskningssekreteraren på din fakultet/institution om du har frågor som rör din utbildning.