Ämnesövergripande kurser


Utbildningen på forskarnivå är uppdelad i två större block – kurser och avhandling. Kurserna man läser kan vara individuella läskurser som är anpassade till det ämne man läser och den avhandling man skriver. Det finns också kurser som riktar sig till doktorander inom fler ämnen, och även universitetsövergripande kurser som riktar sig till alla som studerar på forskarnivå vid Linnéuniversitetet.

Till höger hittar du information om de ämnesövergripande kurser som Linnéuniversitetet ger. Där finns även kurser där Linnéuniversitetet är en av medarrangörerna.