Forskningssynteser och metodologi, om att analysera och producera forskningsöversikter 7,5 hp

Att arbeta med forskningssynteser och forskningsöversikter är något som är centralt i allt vetenskapligt arbete. Under juni-november 2017 ger fakulteten för samhällsvetenskap en forskarutbildningskurs som riktar sig till dig som har en pedagogisk/utbildningsvetenskaplig inriktning på ditt avhandlingsområde.

Kursexaminator: Daniel Sundberg, professor i pedagogik
Kursansvarig: Britten Ekstrand, docent i pedagogik
Förkunskapskrav: Sökande ska vara antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogik eller annat ämne med inriktning mot utbildningsvetenskap, d v s under förutsättning att avhandlingsarbetet har en pedagogisk/utbildningsvetenskaplig inriktning.