Vetenskapligt skrivande för doktorander på engelska, 3 hp

Välkommen till en universitetsgemensam doktorandkurs som syftar till att utveckla din förmåga att skriva vetenskapliga texter på engelska!

Kursen börjar den 19 januari, 2021, kl. 14.00 - 17.00 i Zoom och fortsätter med ytterligare fyra obligatoriska tillfällen. För detaljer, se schemat samt kursplanen.

Kursledare: Ibolya Maricic, lektor i engelsk språkvetenskap, Institutionen för språk, FKH

Övriga medverkande: Solbritt Andersson (UB).

Undervisningsspråk: engelska

Anmälan till kursen ska vara ibolya.maricic@lnu.se tillhanda senast den 3 januari, 2021.

Observera! Antalet deltagare är begränsat till 15 och platserna delas ut i den ordning som anmälningarna kommer in.

Välkommen med din anmälan!