Vetenskapsteori för doktorander, 7,5 hp

Kursen ges våren 2021 på engelska och är öppen för såväl interna som externa sökande.

Kursexaminator: Docent Henrik Enroth, Fakulteten för samhällsvetenskap, henrik.enroth@lnu.se.

Förkunskapskrav: Sökande ska vara antagen till utbildning på forskarnivå. Forskarstuderande antagna vid Linnéuniversitetet som har vetenskapsteori som obligatorisk kurs enligt allmän studieplan i ämnet har förtur vid antagning till kursen.

Undervisningsformer: Undervisningen på kursen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande i samtliga föreläsningar och seminarier är obligatoriskt.

Anmälan: Forskarstuderande anmäler sig till kursen efter samråd med sin handledare och examinator. Ange i vilket ämne du är antagen till utbildning på forskarnivå. Anmälan görs till fakulteten för samhällsvetenskap, erik.weijmar@lnu.se.

Kursstart 20 april. Välkommen med din ansökan senast den 31 mars!

Mer information

Studieguide VT21