Att lyckas med sin Kampradansökan

Vad krävs för att lyckas med sin forskningsansökan hos Familjen Kamprads Stiftelse? Vi har pratat med Linda Askenäs, lektor i informatik vid Linnéuniversitetet, som fått forskningsanslag ur stiftelsen.

Linda Askenäs

 

Linda Askenäs: Alla ska kunna förstå din ansökan

Linda Askenäs och hennes kollegor är några av dem som sökt och fått medel ur Familjen Kamprads Stiftelse. Hon menar att en av framgångsfaktorerna är att skriva sin ansökan på ett enkelt och populärvetenskapligt sätt så att alla förstår.

– Jag tänkte att Ingvar Kamprad ska kunna förstå den här ansökan, ja att alla ska kunna förstå den. Vi undvek att skriva högtravande och teoretiskt, utan använde ett enkelt och populärvetenskapligt språk, säger Linda Askenäs.

 

Projekt om förbättrad hälsa för äldre med hjärtsvikt

Linda Askenäs har genomfört flera forskningsprojekt inom e-hälsa. Hon har bland annat intresserat sig för egenvård med IT-stöd hos hjärtsviktspatienter, och såg att det fanns ett behov av mer forskning som baserats på patienternas egna behov. Där uppkom idén till forskningsprojektet "Förbättrad hälsa för Smålands äldre med hjärtsvikt – med hjälp av egenvård och IT-stöd".

Tanken var att träffa patienter med hjärtsvikt och undersöka hur olika typer av IT-stöd skulle kunna vara till hjälp för dem. I projektet fanns kompetens inom IT-användning, patientmedverkan inom vården, och hjärtsviktspatienters egenvård.

 

Enkelt och populärvetenskapligt språk

Projektet passade bra för Familjen Kamprads Stiftelse, som har "förbättrad livskvalitet för äldre" som ett av sina fokusområden. I slutet av 2012 påbörjade Linda arbetet med att skriva en ansökan. Och hon fokuserade alltså på att använda ett enkelt och populärvetenskapligt språk rakt igenom.

Hon skrev hela ansökan som ett antal scenarier om en Lasse Svensson (som även hennes pappa heter). Lasse lever ett aktivt liv som pensionär, han spelar golf och ser fram emot ett långt liv. Men så får han hjärtsvikt. Han blir deprimerad och orkar inte med någonting. Scenarierna hjälpte till att visa på det praktiska problemet med brist på patientinvolvering i stödet, och hur man i projektet ville ändra på detta.

 

Visa att man brinner för idén

En annan viktig faktor menar Linda kan vara att man tydligt visar att man tror på sin idé.

– Jag tror det är viktigt att visa att man brinner för idén och att det lyser igenom i ansökan. Man ska visa att man tror på det. Jag tror också att man bör fokusera på problemet, och visa att det är viktigt att lösa, säger Linda.

 

Fyra miljoner i forskningsmedel

Ansökan skickades in i januari 2013 och några månader senare kom svaret. Ansökan hade beviljats med forskningsmedel på fyra miljoner kr. Vad exakt som gjorde att Linda och hennes kollegor fick projektanslag vet de inte.

– Vi frågade faktiskt stiftelsen varför vi fick pengar, men vi fick inte veta någonting, säger Linda.

Hon tror att det kan vara en kombination av att ansökan visade på en tydlig helhet med ett praktiskt problem och varför detta problem är viktigt att lösa. Vidare också att den skrevs på ett populärvetenskapligt och enkelt sätt.

– En annan framgångsfaktor kan vara att vi i ansökan satte patienten i fokus och att resultatet kommer många människor till del, säger Linda.