Internationalisering

Ansökan om stöd till internationaliseringsarbete inom forskning och utbildning på forskarnivå

I enlighet med Linnéuniversitetets strategiska mål för globala värden avsätts årligen strategiska medel till stimulans av internationaliseringsarbetet inom forskning och utbildning på forskarnivå. Rektor beslutar om dessa medel.

Från och med 2018 kommer det ske en förändring av hur satsningen på stimulans av internationaliseringsarbetet genomförs. 

Vid frågor kontakta Charlotte Wikell, controller.