Stipendier och priser

Aktuellt just nu

Sök Linnéakademiens forskningsstiftelses resestipendium

Nu kan du som läser en utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå söka Linnéakademiens forskningsstiftelses resestipendium. Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2016. Linnéakademiens forskningsstiftelses resestipendium delas varje termin ut till student på avancerad nivå eller forskarnivå som avser att studera eller presentera på en konferens utomlands. Läs mer och ansök.

Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling

Som en gåva till Linnéuniversitetet har Kalmar och Växjö kommuner avsatt 500.000 kr årligen under fem år till ett forskningsstipendium inom ekologisk hållbar utveckling. Stipendiet är avsett för forskare verksamma inom ämnesområdena miljö, miljöteknik och biomedicin. Mer information om Kalmar och Växjös Linnéstipendium, inklusive ansökningshandlingar.

Stipendier för läromedelsförfattare

Du kan söka författarstipendier från Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) om du ensam eller tillsammans med någon annan har offentliggjort minst ett läromedel avsett för skola, högskola eller arbetsmarknadsutbildning och som kopierats i Sverige, Norge eller Finland. Ansökan görs digitalt via SLFF:s webbplats, www.slff.se/stipendier

 

Omtankepriset

Omtankepriset tilldelas personer, föreningar och sammanslutningar inom universitetet som visat synnerligen stor omtanke om studenter och studiemiljö i större eller mindre sammanhang. I eller utanför undervisningen. Hälsa, trygghet, och omsorg är ledord men många former av omtanke kan vara aktuellt och därmed belönas. Både studenter, lärare och övriga anställda kan nomineras. Prissumman är upp till 20 000 kr och delas ut vid Linnéuniversitets stipendiehögtid. Läs mer om Omtankepriset.

Stipendiat sökes till Elin Wägners Lilla Björka

Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka och Elin Wägner-sällskapet utlyser ett stipendium för boende fyra veckor på Lilla Björka. Till detta kommer en stipendiesumma på 15.000:-. Kriterier: Du som skriver eller forskar i Elin Wägners anda inom områdena jämställdhet, fred eller miljö. Läs mer om stipendiet för boende på Lilla Björka.

Stipendier masters-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada

Sverige-Amerika Stiftelsen utlyser stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada. Ansökningsformulär samt information om behörighetskrav finns på Sverige-Amerika Stiftelsens webb: www.sweamfo.se.

Linnéakademins stipendier

Linnéakademien för Vetenskap och Näringsliv utlyser varje år stipendier. Syftet är att främja vetenskaplig forskning och utbildning som bedrivs vid Linnéuniversitetet. Stipendierna ligger inom ramen för Linnéuniversitetets strategi och Linnéakademiens Forskningsstiftelses ändamål. Se ansökningsblanketterna under Linnéakademins stipendier.

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer

SWEA, Swedish Women’s Educational Association, Inc., utlyser ett stipendium om USD 10,000 för studier av interkulturella relationer. Stipendiet delas ut vid SWEA:s årligen återkommande Sverigemiddag. Läs mer om Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer. Se även mer information till höger.

Svenska institutets Östersjösamarbete erbjuder stipendier

Svenska institutet utlyser individuella långtidsstipendier som vänder sig till svenskar som vill förlägga en vistelse till något av samarbetsländerna (Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Ukraina, Vitryssland) från en månad och upp till ett år. Stipendierna utlyses två gånger om året. Stipendier kan sökas av flera olika bland andra studenter, forskare och andra personer, verksamma vid svenska lärosäten. Läs mer om Östersjösamarbetets stipendier.

Kalmar internationella miljöpris

Priset på 100 000 kr vänder sig till personer, företag eller organisationer som visat mod, styrka och som har nya lösningar som kan förbättra miljön i och runt Östersjön. Läs mer om Kalmar internationella miljöpris.