Förvaltningsrättsliga frågor

Förvaltningsrättsliga frågor hanteras av olika avdelningar beroende på ärendets eller frågans karaktär. Vänd dig i första hand till din chef när du har frågor om förvaltningsrätt. Du som är chef kan få stöd av universitetsledningens kansli i frågor som handlar om de lagar och regler som styr vår verksamhet.

All handläggning och myndighetsutövning vid Linnéuniversitetet ska vara rättssäker. Förvaltnings- och högskolerättsliga frågor hanteras av universitetsledningens kansli (UK). Du som jobbar inom universitetsledningen, fakultetsledningarna eller är chef inom universitetsförvaltningen kan få råd och stöd av UK inom det förvaltningsrättsliga området:

Universitetsledningens kansli utreder ärenden om misstänkt vetenskaplig oredlighet, utreder och bereder ärenden till universitetsledningen, kvalitetssäkrar universitetets interna regelverk och beslutsstruktur och tar fram underlag för rapportering till departement och myndigheter.

Frågor av avtalsrättslig- eller arbetsrättslig karaktär hänvisas till ekonomiavdelningen respektive HR-avdelningen.

Välkommen att fråga oss

Behöver du stöd, råd eller information om dessa frågor? Skicka ett meddelande till forvaltningsfragor@lnu.se eller ring växeln 0772-28 80 00 och fråga efter någon av oss som jobbar med förvaltnings- och högskolerättsliga frågor. Du hittar oss i Växjö, hus H och i Kalmar, Falken.

Vid sidan av kansliets personal har Linnéuniversitetet även avtal med extern juridisk kompetens. Kansliet ansvarar för dessa kontakter.