Administration i allmänhet

Vid Linnéuniversitetet sker flera olika typer av personuppgiftsbehandlingar som rör administration i olika former. De personuppgiftsbehandlingarna omfattas alla av dataskyddsförordningen, vilket innebär att det måste finnas ett tydligt och godkänt ändamål, att man inte får samla in fler uppgifter än vad som är nödvändigt, inte behålla uppgifterna längre än vad som behövs för att uppfylla det ursprungliga ändamålet och de personer vars personuppgifter man behandlar har rätt till information, rätt till rättelse och i vissa fall rätt till radering av uppgifterna.

• Använd personnummer enbart i situationer när det är absolut nödvändigt för rättssäker identifiering.
• Om personuppgiftsbehandlingen omfattar känsliga personuppgifter kan det behövas samtycke och registret ska förvaras på ett tillräckligt säkert sätt (bakom inloggning eller lösenord t ex). Det kan t ex handla om listor över allergier.
• Lagra inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det ändamål de en gång samlats in/behandlats för