HR- och personaladministration

Inom personaladministrativa området hanteras en stor mängd personuppgifter som är nödvändiga för kunna bedriva personaladministration. Behandlingarna grundar sig till största delen på att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller att det är en del i Linnéuniversitetets myndighetsutövning. Det finns dessutom ett flertal olika lagar som styr vilka personuppgiftsbehandlingar som måste genomföras, som t ex Arbetstidslagen, Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen, Medbestämmandelagen, Semesterlagen.

Personuppgifter som hanteras inom det personaladministrativa området är t ex namn, adress, personnummer, men även sjukuppgifter. Personnummer hanteras för att kunna säkerställa att det är rätt person. För en fullständig lista över de typer av handlingar där personuppgifter kan förekomma hänvisas till Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan.