Studenters personuppgiftsbehandling

Linnéuniversitetet är även personuppgiftsansvarig för de behandlingar som studenter utför, förutsatt att det är en del i deras utbildning, t ex när de skriver uppsatser och examensarbeten. Det innebär att när studenterna behandlar personuppgifter ska även de följa de krav och grundläggande principer som finns i Dataskyddsförordningen. Det ska alltså finnas en laglig grund, hanteringen ska vara korrekt, man måste tänka på uppgiftsminimeringen, korrekt förvaring av uppgifterna och information till de registrerade. Personuppgiftsbehandlingen grundar sig i studenternas arbeten oftast på ett samtycke, vilket innebär att det måste lämnas korrekt information till de registrerade och att det är tydligt vad samtycket gäller och vilka möjligheter de har att återkalla samtycket.

Det är bra om man kan fundera på om det faktiskt är nödvändigt att hantera personuppgifter i examensarbetet eller uppsatsen överhuvudtaget, eller om det går lika bra att hantera anonyma uppgifter, vilket gör att dataskyddsförordningen inte blir tillämplig.