höstträd

Hållbar utveckling

‘‘We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.’’ (Albert Einstein)

Vår kreativa kunskapsmiljö genomsyras av globala värden – internationalisering, lika villkor och hållbar utveckling – i forskning, utbildning och administration står att läsa i Linnéuniversitetets strategi 2015-2020 – En resa in i framtiden.

Men vad menar vi med hållbar utveckling och på vilket sätt är detta område relevant för mig som medarbetare?

Vi lever i en tid som präglas av flera parallella kriser och gigantiska globala utmaningar – utmaningar som kräver ifrågasättande och nytänkande. Här har ett universitet som kunskapsbärare, utbildare och samhällsaktör möjlighet att spela en central roll. Vad har då Linnéuniversitetet för roll och ansvar i arbetet mot en hållbar framtid? Vad görs inom hållbar utveckling vid Linnéuniversitetet idag och vad är på gång i framtiden?

Svar på dessa frågor och mycket annat hittar du på denna sida under flik i menyn.