höstträd

Hållbar utveckling

‘‘We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.’’ (Albert Einstein)

Vi lever i en tid som präglas av flera parallella kriser och gigantiska globala utmaningar – utmaningar som kräver ifrågasättande och nytänkande. Här har ett universitet som kunskapsbärare, utbildare och samhällsaktör möjlighet att spela en central roll.

Arbetet med hållbar utveckling vid Linnéuniversitetet är brett och innefattar allt ifrån internt hållbarhetsarbete, såsom universitetets direkta miljöpåverkan, till ett bredare grepp om hållbarhetsfrågor i grundutbildning, forskning och i samverkan med övriga samhället. Hållbar utveckling ses inte som en isolerad fråga utan något som bör integreras i verksamheten på alla nivåer och i alla delar av organisationen.