höstträd

Hållbar utveckling

‘‘We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.’’ (Albert Einstein)

Vi lever i en tid som präglas av flera parallella kriser och gigantiska globala utmaningar – utmaningar som kräver ifrågasättande och nytänkande. Här har ett universitet som kunskapsbärare, utbildare och samhällsaktör möjlighet att spela en central roll.

Arbetet med hållbar utveckling vid Linnéuniversitetet är brett och innefattar allt ifrån internt hållbarhetsarbete, såsom universitetets direkta miljöpåverkan, till ett bredare grepp om hållbarhetsfrågor i grundutbildning, forskning och i samverkan med övriga samhället. Hållbar utveckling ses inte som en isolerad fråga utan något som bör integreras i verksamheten på alla nivåer och i alla delar av organisationen.

Medarbetargrupper 

Det finns flera öppna medarbetargrupper för dig som är intresserad av hållbarhetsfrågor. Ta del av tips och ideér, läs artiklar och var med i intressanta diskussioner. 

Hållbar utveckling 
Klimatnödläge 
Klimatsmart och glad 
Återbruk av teknik och inventarier inom universitetet

Universitetets hållbarhetsarbete 

Boka resor 

Här hittar du tips på hur du reser miljövänligt, vilka rutiner som finns och kanske du väljer ett resfritt digitalt möte eller konferens istället. 

Hållbara evenemang

För dig som planerar ett evenemang. Här får du vägledning med allt ifrån mat och dryck, lokaler, deltagare, resor, boende med mera. 

Kurs, lärande för hållbar utveckling 

Kursen samlar undervisande personal från samtliga ämnesområden och ger en introduktion och en grundläggande förståelse för ämnet hållbar.

Hållbara resval i Kalmar

Samverkansprojekt mellan Kalmar kommun och universitetet. Hur kan du resa mer hållbart till och från universitetet.