Klimatarbete

Världen befinner sig i ett klimatnödläge, vilket understryks i FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport. Världssamfundet konstaterar att de närmast kommande åren är kritiska för att begränsa klimatförändringarna och undvika de värsta konsekvenserna och dessa år är därför avgörande för mänsklighetens framtid. FN:s miljöprogram UNEP konstaterade 2022 att endast en total omställning av våra ekonomier och samhällen kan rädda oss från en accelererande klimatkatastrof. Universitetens roll i omställningen är central. Vi utbildar dagens och framtidens medborgare och beslutsfattare samt skapar kunskaper genom vår forskning. Vi tar också ansvar för att, med vetenskaplig grund, minska den negativa klimatpåverkan från vår egen verksamhet. 

Linnéuniversitetet har som mål att minska det totala koldioxidutsläppet med 50 % per årsarbetskraft till 2030 jämfört med 2019 års nivå.

Linnéuniversitetet har också som mål att minska koldioxidutsläpp från tjänsteresor med 50 % per årsarbetskraft till 2025 jämfört med 2019 års nivå.