Lär dig mer om Agenda 2030 och hållbar utveckling

UR Samtiden - Föreläsningar från Linneuniversitetet

Forskare och experter från Linnéuniversitetets campus i Kalmar och Växjö berättar om allt från parasiter som manipulerar vårt beteende till EU:s roll i Israel-Palestina konflikten, algodlingar, dödsritualer och skogsindustrin genom historien. 
Inspelat på Linnéuniversitetets campus i Kalmar och Växjö.

Expertlista klimatforskning 

Universitetet har sammanställt en kontaktlista med forskare som från olika perspektiv kan kommentera klimatrelaterade frågor. Listan fylls på med fler experter och områden löpande.
Expertlista klimatforskning 

Sustainable Development Solutions Network (SDSN)

Universitetet är med i detta närverk och får därigenom tillgång till deras ”verktygslåda” innehållande utbildningar, rapporter och diverse goda exempel.

Gapminder

Gapminder är en ideell stiftelse som gör statistik rörande sociala-, ekonomiska- och miljörelaterade frågor lättillgänglig. Undersök trender inom global utveckling.

Ekologiskt fotavtryck

Testa här hur ditt sätt att leva påverkar planeten. Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på hur stor yta produktiv mark och vatten som krävs för att förse en individ, en skola, ett land etc. med de produkter som konsumeras. För mer information om det globala respektive olika länders ekologiska fotavtryck läs Living Planet Report 2022.

Kurs: Lärande för hållbar utveckling, 3 hp

Kursen samlar lärare från samtliga ämnesområden och ger en introduktion och en grundläggande förståelse för hållbar utveckling. Kursen vill även ge inspiration och verktyg för att integrera hållbar utveckling i undervisningen inom respektive ämne. Även du som arbetar inom verksamhetsstöd och vill utveckla arbetet med hållbar utveckling i utbildning är välkommen!

Hållbarhetsforskning vid Linnéuniversitetet (Video)