Projektarbeten: Lärande för hållbar utveckling

Under 2014 och 2015 genomförde kursdeltagare på kursen Lärande för hållbar utveckling ett projektarbete. Arbetet gick ut på att utveckla ett förslag på integration av hållbar utveckling i undervisningen inom sitt ämne. Dessa förslag presenteras i rapporter vilka du finner i högerkolumnen. Ta del av och låt dig inspireras av de exempel som dessa förslag utgör.