Dokumentärfilmer

Dokumentärfilmerna nedan behandlar olika aspekter av hållbarhetsproblematiken och globala utmaningar. Filmerna är listade i kronologisk ordning med de nyaste överst.

Disruption (2014), 52 min
Hur kommer det sig att vi gör så lite när vi vet så mycket när det kommer till klimatförändringar? Denna nyproducerade film visar på vetenskapen bakom den globala uppvärmningen och undersöker de ödesdigra konsekvenserna av bristen på handling. Men filmen visar också exempel från en ny framväxande rörelse som vill ändra den nuvarande kursen.
 
Years of Living Dangerously - first episode (2014), 59 min
I denna nyproducerade dokumentärfilmserie tar oss ett antal kända ansikten runt jorden i klimatförändringens fotspår. I detta första avsnitt får vi bland annat besöka Amerikanska södern, Syrien och regnskogen i Malaysia.
 
Dokumentären, från klimatorganisationen 350.org, presenterar klimatkrisens skrämmande matematik och den växande gräsrotsrörelse som verkar för att en förändring ska ske.
 
There's No Tomorrow (2012), 34 min
Animerad dokumentär om peak oil, resursförbrukning och evig tillväxt på en ändlig planet.
 
97% Owned (2012), 130 min
Var kommer pengar ifrån? Vem skapar dem? Vem bestämmer hur de ska användas och vad händer om det finansiella systemet faller samman? Filmen kretsar kring grundläggande frågor om vårt ekonomiska och finansiella system – frågor som ofta är förbisedda.
 
Seeds of Freedom (2012), 30 min
Filmen undersöker och ifrågasätter storskaligt industriellt jordbruk som det enda sättet att mätta världen på.
 
The Crisis of Civilization (2011), 77 minuter
Dokumentären undersöker hur globala kriser såsom finanskris, energibrist, ekologisk degradering, matbrist och terrorism alla är symptom på ett i grunden misslyckat globalt system.
 
Inside Story - Is climate change a global security threat? (2011), 25 min
Reportage med diskussion från TV-kanalen AlJazeera. Hur ska konsekvenser av klimatförändringarna hanteras utifrån ett internationellt säkerhetsperspektiv? Vilken roll har FN som fredsbevarare?
 
END: CIV Resist Or Die (2011), 75 min
Filmen, delvis baserad på författaren Derrick Jensen’s civilisationskritiska bok Endgame, undersöker vår kulturs systematiska våldföring och överutnyttjande av naturen. Filmen uppmanar även oss att agera och ta ställning för vad vi värdesätter och vill bevara.
 
”Waste = Food” (2010), 49 minuter
I denna dokumentär får vi lära oss mer om principerna bakom William McDonough och Michael Braungarts, designkoncept ”cradle to cradle” (från vagga till vagga). Konceptet framställs som ett integrerat helhetsperspektiv på industriell ekonomi och produktion, där målet är att biologiska och ”teknologiska” kretslopp ska vara separerade i högsta möjliga grad och där begreppet avfall (eng. waste) i slutändan förlorar sin betydelse, genom återanvändning av material och komponenter på en mycket högre nivå än vad som sker idag.
 
Dokumentären Home ger en introduktion till samtida miljöproblem och hur de är sammankopplade
 
Dirt the Movie (2009), 80 min
Inspirerad av William Bryant Logan’s bok Dirt: The Ecstatic Skin of the Earth, gör Dirt! The Movie en omfattande och ofta humoristisk historisk genomgång av det organiska material vi kommer ifrån och som vi alla ska återvända till – jorden.
 
”Slavoj Zizek i Examined Life” (2008), 11 minuter
Detta är ett utdrag ur dokumentären Examined life, där den slovenske filosofen Slavoj Zizek, från en soptipp, ger sin bild av människans relation till naturen.
 
What A Way To Go: Life at the end of Empire (2007), 120 minuter
I denna civilisationskritiska dokumentär ger Tim Bennet sitt perspektiv på hållbarhetsproblematiken i det moderna samhället genom ett antal intervjuer med amerikanska forskare och författare verksamma inom miljö- och hållbarhetsområdet.
 
Filmen ger en introduktion till framkomsten av olja och förhållandet mellan det moderna samhällets framväxt och denna unika energibärare. Se del 1 “The age of oil”, del 2 “The last hours of ancient sunlight” och del 3 “Back to the future”.