Vi stödjer lärande

Vår verksamhet vid sektion högskolepedagogik syftar till att utveckla högre utbildning vid Linnéuniversitetet.

Vi samlar och producerar kunskap inom området högre utbildning, kompetensutvecklingsprocesser samt IKT-pedagogik i syfte att stödja universitetets utbildningar och kompetensutveckling. Förutom högskolepedagogisk kompetensutveckling, erbjuder vi också konsultativ verksamhet.

Vi ansvarar också för vår utbildningsmiljö med lärplattform, videosystem och andra system för att stödja studenters lärande.

För att följa vårt arbete och få information om våra erbjudanden, gå med i vår grupp på Medarbetare: Högskolepedagogisk utveckling