Infocenter

Infocenter

Infocenter är en av universitetets knutpunkter dit både studenter, besökare och personal kan vända sig för att få information och service.


Detta hjälper vi dig med

Till Infocenter är du alltid välkommen för att få allmän information och service, vägbeskrivning och lotsning vidare i organisationen. Vi tar även hand om upphittade värdesaker.

I Kalmar kan du köpa profilprodukter eller låna cykel, och i Växjö kan du hämta nyckel när du har hyrt en bil eller vill hyra någon av universietets gästlägenheter.

Infocenter tar emot och administrerar beställningar inom telefoni. Beställningar görs via särskilda beställningsformulär. När du ska hämta ut en beställd mobiltelefon gör du det i Infocenter. Vi hjälper dig gärna att komma igång med och använda universitetets nya telefonilösning, till exempel genom appen Touchpoint Plus och Touchpoint Plus softphone. Läs mer under länken Telefoni nedan.

Som nyanställd hämtar du dina nycklar i Infocenter. I Växjö hämtar du även ut ditt passerkort när detta är beställt. Du kan också hämta den resehandling som gäller för arbetsresor mellan Kalmar och Växjö. 

I samarbete med Kommunikationsavdelningen arbetar vi med Linnémöten, vars uppgift är att ge dig professionellt stöd med planering och genomförande av konferenser och evenemang och att stärka Linnéuniversitetets varumärke.


Här finns vi:

I Kalmar finns vi på entréplanet i Falken.
I Växjö hittar du oss innanför entrén i hus H.


Kontakta oss: 

0772-28 80 00 
Anknytning 7146

E-post: info@lnu.se


Våra öppettider:

Måndag-fredag 07.45-16.30 (1 sep-30 apr)
Måndag-fredag 07.45-16.00 (1 maj-31 aug)


Läs mer om

Gästlägenheter
Telefoni

Linnémöten
Lokal- och serviceavdelningen