Responsive header image

Besöksrutiner

Vem planerar, samordnar, tar emot och har ansvar för de internationella besöken?

I januari 2014 undertecknade universitetsdirektören beslutet att fastställa Regler för etablering av internationella samarbetsavtal, ett dokument som ger fakulteten ansvar för fakultets- institutions- och ämnesspecifika internationella samarbetsavtal. Avdelningen för externa relationer (ER) har fortsatt ansvar för universitetsövergripande internationella samarbetsavtal.

Därefter har det efterfrågats ett förtydligande om vem som tar emot vilka internationella besök vid Linnéuniversitetet.

För universitetsövergripande nya och befintliga samarbetsavtal ansvarar regionansvarig vid ER.

För fakultets- institutions- och ämnesspecifika nya och befintliga avtal ansvarar respektive fakultet. Avtalsansvarig vid respektive fakultet finns här

ER kan delta i besöket på inbjudan av fakultet och ge övergripande information om Linnéuniversitetets internationaliseringsarbete. ER kan även före ett besök bidra med regions- eller landspecifik information, information om redan befintliga avtal i landet etc.

Dessa besöksrutiner ska ses som en vägledning för planering och mottagning av (nya eller befintliga) internationella samarbetspartners besök vid Linnéuniversitetet.

Stöddokumenten Besöksrutiner för (nya eller befintliga) internationella samarbetspartners vid Linnéuniversitetet och Linnaeus University Partnership Proposal Form hittar du i länklistan nedan.