xx

Erasmus+ International Credit Mobility

Det huvudsakliga målet med Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet är att erbjuda fler och bättre möjligheter till kvalitativ utbildning.

Erasmus+ International Credit Mobility (ICM)

Inom Erasmus+ kan man ansöka om projekt för mobilitetsstipendier för International Credit Mobility, dvs. bilateral mobilitet mellan programländer (länder som ingår i Erasmus+) och partnerländer (övriga länder). Det är möjligt att ansöka om mobilitet för studier och praktik (alla nivåer), undervisning samt personalfortbildning såväl för inresande som utresande studenter och personal. Antalet stipendier är begränsat och de olika partnerregionerna har egen budget. Programmet administreras av UHR (Universitets- och högskoleområdet). Ansökan görs på lärosätesnivå baserat på projektunderlag från fakulteterna.

För mer information om Erasmus+ International Credit Mobility, kontakta Camilla Lundqvist, ansvarig handläggare vid avdelningen för externa relationer (ER).

Läs mer om Erasmus+ ICM på UHR:s hemsida

Utlysning Erasmus+ ICM 2021 är inställd. Den interna processen för utlysning Erasmus+ ICM 2022 förväntas öppna i november 2021.