xx

Erasmus+ International Credit Mobility

Erasmus+ International Credit Mobility (ICM)

Inom Erasmus+ kan man ansöka om projekt för mobilitetsstipendier för International Credit Mobility, dvs. bilateral mobilitet mellan programländer (länder som ingår i Erasmus+) och partnerländer (övriga länder). Det är möjligt att ansöka om mobilitet för studier och praktik (alla nivåer), undervisning samt personalfortbildning såväl för inresande som utresande studenter och personal. Antalet stipendier är begränsat och de olika partnerregionerna har egen budget. Programmet administreras av UHR (Universitets- och högskoleområdet). Ansökan görs på lärosätesnivå baserat på projektunderlag från fakulteterna.

För mer information om Erasmus+ International Credit Mobility, kontakta Camilla Lundqvist, ansvarig handläggare vid avdelningen för externa relationer (ER).

Läs mer om Erasmus+ ICM på UHR:s hemsida

 

Utlysning Erasmus+ ICM 2020 stängd

 

Tidplan

  • 22/11(2019): Sista datum för fakulteterna att lämna in intresseanmälningar till avdelningen för externa relationer (ER).
  • 10/12 (2019): Skrivarstuga för projektledare kl. 15-16 i Växjö (H1272, rektorskorridoren) 
  • 11/12 (2019): Skrivarstuga för projektledare kl. 15-16 i Kalmar (Vi3133, Hus Vita) 
  • 17/1 (2020): Sista datum för att lämna in projektansökningar till ICM 2020 till ER.