Doktorandmobilitet

Mobilitet för doktorander

Internationell erfarenhet under forskarstudierna

Som doktorand har du många möjligheter att skaffa internationella erfarenheter under dina forskarstudier. Du räknas både som student och personal och kan därför söka medel som avser båda grupper. Du kan exempelvis läsa kurser, delta i konferenser, samla data till dina studier eller rent allmänt ingå i en forskargrupp utomlands. Du kan även undervisa vid ett lärosäte inom EU/EFTA som din institution har avtal med. Nedan finns en sammanställning på några mobilitetsmöjligheter.

Erasmus+ studentmobilitet – studier

För att delta i en Erasmus+ studentmobilitet krävs minst tre månaders heltidsstudier vid ett partneruniversitet i ett programland (dvs EU/EES). Som doktorand har du möjlighet att använda tiden till att delta i kurser, datainsamling, skrivande, eller liknande.

Här kan du läsa mer om studier utomlands.

Erasmus+ studentmobilitet – praktik

Praktiken ska vara minst två månader, och kan äga rum på till exempel ett företag, en organisation, ett lärosäte eller ett forsknings-och utbildningscentrum i ett programland (dvs inom EU/EES). Som doktorand kan du även använda praktiken för till exempel forskningserfarenhet, datainsamling och för att skriva på din avhandling.

Här kan du läsa mer om praktik utomlands

Erasmus+ lärarmobilitet

Lärarutbytet ger dig som doktorand möjlighet att undervisa vid ett partneruniversitet i ett programland (EU/EES). Utbytet ska pågå i minst två dagar och innehålla minst åtta undervisningstimmar i veckan. Utbytet får inte uppgå till mer än åtta veckor.

Ansökan är löpande och chanserna att få ett Erasmus+ stipendium för lärarmobilitet är mycket goda.

Här kan du läsa mer om Erasmus lärarutbyte.

Erasmus+ personalfortbildning

Personalfortbildningen innebär att du kan jobbskugga på ett företag, en organisation eller ett lärosäte, delta i workshops eller i en kortare kurs i ett programland (EU/EES). Fortbildningen ska vara minst två arbetsdagar och upp till en 8 veckor, relaterat till dina arbetsuppgifter.

Ansökan är löpande och chanserna att få ett Erasmus+ stipendium för personalfortbildning är mycket goda.

Här kan du läsa mer om Erasmus+ personalfortbildning.

Strategiska medel för mobilitet utanför EU/EFTA

Doktorander vid Linnéuniversitetet har möjlighet att söka strategiska medel för utomeuropeisk mobilitet vilken kan pågå från 2 veckor och upp till 2 månader. Medlen avser ge bidrag till resa och boende.

Läs mer om Lnu strategiska medel för doktorandmobilitet här.

Konferensdeltagande med presentation

Linnéakademins stipendium går att söka för deltagande i en internationell konferens.

Bidrag från fakulteter

Vissa fakulteter har även egna medel som du kan söka. Kontakta den internationella koordinatorn på din fakultet för mer information.

Grants & Innovation Office

Grants and Innovation Office (GIO) är universitetets stöd till dig som behöver hitta finansiering till din forskning och utveckla dina idéer och resultat. Läs mer om GIO här.

Ett verktyg som används i sökandet efter rätt utlysning är Research Professional, som universitetet har avtal med.