Lnu strategiska medel för doktorandmobilitet

Ansök om medel för doktorandmobilitet 2024!

I enlighet med Linnéuniversitetets Vision 2030 och Målsättningar 2025 avsätts strategiska internationaliseringsmedel för öka den internationella doktorandmobiliteten och ge doktorander vid Linnéuniversitetet möjlighet att verka i internationella miljöer och utveckla internationella forskarnätverk. Utlandsvistelsen ska framför allt innebära ett tydligt mervärde till forskarstudierna och forskningen vid Linnéuniversitetet.

Då Lnu redan erbjuder stipendier för mobilitet inom Europa (framför allt EU) genom Erasmus+ KA1 avser medlen doktorandmobilitet utanför Erasmus+ KA1, dvs främst utanför Europa.

Mobilitetsperioden ska pågå i minst 2 veckor och kan finansieras upp till 6 veckor under perioden 1 juli - 31 december, 2024.

Ladda ned dokument med information och länk till ansökan här. Ansök senast 3 juni, 2024