Mobilitet för personal inom verksamhetsstödet

Internationellt kunskapsutbyte bidrar till såväl individuell kompetensutveckling som verksamhetsutveckling.

Internationell mobilitet ger dig internationella erfarenheter och möjlighet att lära dig mer om olika arbetssätt, träna dina språkfärdigheter och öka din interkulturella kompetens. 

Linnéuniversitet har genom det europeiska mobilitetsprogrammet Erasmus+ möjlighet att finansiera internationell mobilitet inom Europa. 

Här kan du läsa mer om personalfortbildning inom Erasmusprogrammet.