Nätverk

Internationella nätverk

Linnéuniversitet är medlem i internationella nätverk i syfte att främja strategiskt och multilateralt samarbete inom utbildning och forskning med olika länder.

Nätverk för forskning och utbildning

MIRAI

MIRAI - Swedish Japanese MIRAI network för samman svenska och japanska universitet genom forskning, utbildning och innovation. Projektet finansieras gemensamt av STINT, sju svenska och åtta japanska universitet och med ekonomiskt stöd från Japanese Society for the Promotion of Science (JSPS).

Kontaktperson för MIRAI är Charlotte Skoglund, avdelningen för externa relationer.

NORDLYS

Nordlys är ett nätverk bestående av 37 nordiska bredduniversitet i Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge och Sverige. Nätverket är ämnesövergripande och det övergripande syftet är att stimulera student- och personalmobilitet inom Norden och därmed sprida kunskap och förståelse kring nordiska språk och kultur. För student- och personalmobilitet finns ett multilateralt Erasmus+ avtal, vilket betyder att alla ämnesområden kan nyttja avtalet för utbyte och man erhåller ett Erasmusstipendium (gäller ej Färöarna). Information om nätverkets medlemmar finns på Nordlys hemsida.

Kontaktperson för Nordlys är Camilla Andersson Lundqvist, avdelningen för externa relationer.

SANORD

Southern African - Nordic Centre är en medlemsorganisation för lärosäten inom högre utbildning och forskning. SANORD bildades 2007 för att stimulera det multilaterala akademiska samarbetet mellan sydafrikanska och nordiska institutioner i syfte att stärka regionernas förmåga att möta nya lokala och globala utmaningar för innovation och utveckling. Nätverket har ung 40 medlemmar i Sydafrika, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mocambique, Zambia, Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland. 

Linnéuniversitetet blev medlemmar 2019 och medlemskapet finansieras centralt. Efter tre år ska Lnu utvärdera sin medverkan i SANORD.

Ledarskapet för medlemsinstitutionerna möts årligen för diskussion och planering av gemensamma aktiviteter. SANORD har en styrelse bestående av rektorer och den fysiska basen är vid University of the Western Cape.

För doktorander finns det möjlighet att delta i tävlingen 3MT. Vinnaren i tävlingen erbjuds deltagande i SANORD årliga konferens. 

Årlig vetenskaplig konferens
SANORD organiserar en årlig forskningskonferens där nätverkets medlemmar kan delta med presentationer eller anordna Special interest groups.
Nätverkets kommande konferens hålls vid University of Limpopo, Sydafrika i 5-7 december 2022. 

Kontaktperson för Linnéuniversitetets engagemang i SANORD är Lena Kulmala, avdelningen för externa relationer.

Läs mer om SANORD på lnu.se

Läs mer på SANORD:s hemsida.

Scholars at Risk (SAR)

Scholars at Risk är ett internationellt nätverk med syfte att värna den akademiska friheten och försvara de mänskliga rättigheterna för forskare runt om i världen. Linnéuniversitetet har varit medlemmar sedan 2016 och står under 2019/2020 värd för sin första SAR-forskare. Scholars at Risk har en sektion i Sverige med ett 20-tal medlemmar som träffas två gånger per år för erfarenhetsutbyte och gemensamma aktiviteter. Fyra av SAR-Sveriges medlemmar är även del av det treåriga EU-projektet InSPIREurope 2019-2021 (GU, Lnu, Södertörn och KI). Projektet ska samordna de initiativ som finns i Europa och ge utbildning och stöd åt riskutsatta akademiker.

Kontaktperson för Linnéuniversitetets engagemang i Scholars At Risk är Lena Kulmala, avdelningen för externa relationer.

Nätverk för studentutbyte

ISEP (International Student Exchange Programme)

ISEP är ett nätverk som omfattar cirka 300 medlemsuniversitet i ett 50-tal länder. Nätverket är ämnesövergripande och alla som studerar vid Linnéuniversitetet kan söka platser inom nätverket. Tillgängliga lärosäten genom ISEP hittar du på  ISEP:s hemsida, under directory of universities. Mer information finns även på International Office hemsida.

Kontaktperson för ISEP är Ingela Åberg, avdelningen för externa relationer.

USAC (University Studies Abroad Consortium)

Konsortiet USAC ger Lnu:s studenter möjlighet att åka till regioner som inte täcks av våra samarbetsavtal eller ISEP-konsoritet, såsom exempelvis Brasilien, Chile, Costa Rica, Indien, Kina, Thailand. Studierna vid dessa lärosäten är huvudsakligen inriktade på kultur och språk. Mer information finns på USAC:s hemsida samt International Office hemsida.

Kontaktperson för USAC är Charlotte Skoglund, avdelningen för externa relationer.