IUR

Internationella Relationer (IR)

Internationella Relationer på avdelningen för externa relationer samordnar, handlägger och kvalitetssäkrar universitetsgemensamma internationella samarbetsavtal och finansieringsprogram relaterade till utbildning och forskning.
Vi är rådgivande för ledning, fakulteter och central förvaltning i internationaliseringsfrågor och arbetar med implementering av policyn för internationalisering vid universitetet.

Ansvarsområden

  • Internationella övergripande samarbetsavtal
  • Programansvar (Erasmus, ICM, Linnaeus-Palme, MFS, STINT TS)
  • Projektledare/Kontaktperson för internationella nätverk (MIRAI, NCI, SANORD, SAR, ISEP, USAC)
  • Ledningsstöd
  • Fakultetsstöd
  • Systemstöd (Interbas)
  • Strategi och omvärldsbevakning
  • Personalmobilitet
  • Brysselkontoret

Regionansvar

Medarbetare vid Internationella Relationer (IR) har ett regionansvar. Förutom kunskap om de övergripande avtalen i regionen ingår även kunskap om utbildningsystem och omvärldsbevakning. 

Kontaktperson fakultet

Varje medarbetare vid IR är kontaktperson gentemot en fakultet dit fakultetens medarbetare kan vända sig för frågor inom våra arbetsområden: