IUR

Internationella Relationer (IR)

Internationella Relationer på avdelningen för externa relationer samordnar, handlägger och kvalitetssäkrar universitetsgemensamma internationella samarbetsavtal , finansieringsprogram och nätverk relaterade till internationalisering av utbildning och forskning. Utöver det är vi rådgivande för ledning, fakulteter/institutioner och central förvaltning i universitets ambitioner att nå uppsatta internationaliseringsmål.

Internationaliseringsarbetet handlar bland annat om student-och personalutbyten, forskningssamarbeten, samarbetsprojekt inom utbildningsområdet och deltagande i internationella nätverk och projekt.

Ansvarsområden

  • Internationella övergripande samarbetsavtal
  • Programansvar inklusive personalmobilitet (Erasmus+, ISEP, USAC, Linnaeus-Palme, STINT TS, Lnu strategiska medel för internationelisering)
  • Projektledare/Kontaktperson för internationella projekt och nätverk (EUniWell, MIRAI, NCI, SANORD, SAR)
  • Ledningsstöd
  • Fakultetsstöd
  • Systemstöd (Interbas)
  • Strategi och omvärldsbevakning
  • Brysselkontoret

Regionansvar

Medarbetare vid Internationella Relationer (IR) har ett regionansvar. Förutom kunskap om de övergripande avtalen i regionen ingår även kunskap om utbildningsystem och omvärldsbevakning. 

Kontaktperson fakultet

Varje medarbetare vid IR är kontaktperson gentemot en fakultet dit fakultetens medarbetare kan vända sig för frågor inom våra arbetsområden: