Lista över avtal med Partnerlärosäten

För personal (ej studenter)

Nedan länk går till en lista som presenterar Linnéuniversitetets internationella samarbetsavtal med utländska lärosäten. Vänligen notera att listan innehåller flera olika typer av avtal och att inte alla omfattar studentutbyte. Därav lämpas inte listan till marknadsföring av utlandsstudier. Hänvisa studenter istället till den lista som presenteras på lnu.se inför varje ansökningsomgång.

Länk till lista över avtal med Linnéuniversitets Partnerlärosäten (för personal)

Information om förteckningen över avtal med partneruniversitet

  • Förteckningen innehåller en översikt över befintliga avtal med partneruniversitet (både fakultetsavtal och universitetsövergripande avtal). I många fall finns det flera avtal med samma partneruniversitet, t.ex. inom olika ämnesområden. 
  • Med hjälp av filterfunktionen är det möjligt att filtrera resultaten utifrån fakultet, region eller land. Det är möjligt att kombinera fakultet + region eller land. Det är dock inte möjligt att kombinera region+land (t.ex. Europa + USA) det ger inga träffar. Däremot går det bra att kombinera region+ region (t.ex. Europa + Nordamerika) eller land + land (t.ex. Tyskland + USA).
  • Resultatlistan kan sedan sorteras på land, universitet, fakultet (vid Lnu), eller ämnesområde

Genom att klicka på ett specifikt avtal öppnas en detaljvy med information om:

  • Avtalstyp
  • Fakultet vid Lnu (om det är fakultetsavtal)
  • Institution vid Lnu (i de fall avtalet är knutet till specifik institution)
  • Studienivå (om avtalet innehåller studentmobilitet framgår vilken nivå utresande Lnu-studenter har möjlighet att studera på hos partneruniversitetet.)
  • Partneruniversitetets hemsida
  • Ämnesområde (I de fall avtalet är skrivet inom specifikt ämne)