allmän bild

Administrativa kontaktpersoner på fakultet i internationaliseringsfrågor

Varje fakultet har administrativa kontaktpersoner som arbetar med internationaliseringsfrågor för studenter och medarbetare samt ansvarar för fakultetens avtal med partnerlärosäten. Nedan finns en lista över dessa kontaktpersoner.

Ekonomihögskolan (FEH)

Fakulteten för konst och humaniora (FKH)

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap (FHL)

Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV)

Fakulteten för teknik (FTK)

  • Elena Vinci (avtalsansvarig)
  • Katarina Rönndahl (kontaktperson för internationella projekt, Erasmus+ KA2, Linnaeus-Palme, MFS och utbytesstudier)

Nämnden för lärarutbildning