Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett Sidafinansierat utbytesprogram för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerade nivåer på universitet och högskolor.

Programmet administereras av Internationella Programkontoret på UHR, dit svenska lärosäten har möjlighet att årligen ansöka om projektmedel.

Varje fakultet har en utsedd Linnaeus-Palmesamordnare:

FEH- Gunilla Broberg
FHL- Per Lundberg
FKH- Cecilia Hartwich
FSV- Maria Barath
FTK- Katarina Rönndahl

 

 

L-P Partnerskap

Årets ansökningsomgång avslutad

Linnéuniversitetet har fått samtliga 16 projektansökningar  inom Linnaeus-Palme Partnerskapsprogrammet beviljade. Stort grattis till alla sökande!

Lista på beviljade projektansökningar.

Går din institution i tankar om att starta upp ett samarbete inom Linnaeus-Palme rekommenderas att börjar med att ansöka om en planeringsresa, vilket kan göras inom LP-programmet Linnaeus-Palme Planering. Den utlysningen öppnar i oktober. Mer info finns att läsa längre ner på sidan.

Har du redan fått ett projekt inom LP Partnerskap beviljat så finns all information gällande villkor och rutiner för ekonomisk rapportering på UHR´s webbplats "Så fungerar det".

 

LP Planering

Linnaeus-Palme Planering

L-P Planering ger möjlighet att söka mobilitetsmedel för att planera för ett kommande partnerskapsprojekt tillsammans med ett lärosäte i ett för programmet giltigt samarbetslandAnsökan om ett partnerskapsprojekt, dvs för lärar- och studentutbyte, öppnar 2 mars, 2020.

Varje ansökan görs individuellt av respektive institution och det är prefekten som har det yttersta ekonomiska ansvaret för projektet och denne ska skriftligen bestyrka att den stödjer ansökan. Ett rektorsbeslut krävs innan ansökningarna skickas in. För mer information om processen, se under LP-dokument, LP Planering 2019 - Lnu guide.

Nästa utlysning inom LP-Planering sker i oktober 2020. Vid 2019 års utlysning skickade Linnéuniversitetet in 14 ansökningar varav 12 beviljades.