Kopparstick maskros

Mobilitetsprogram

Linnéuniversitet deltar i ett antal olika internationaliseringsprogram på nationell och internationell nivå som ger möjlighet att söka ekonomiska bidrag för att genomföra olika internationella aktiviteter.

En del program har mer fokus på utbyten – till exempel i form av kompetensuveckling för personal eller studier och praktik utomlands för studerande. Andra program handlar i första hand om att organisationer i olika länder genomför gemensamma samarbets- och utvecklingsprojekt, men även i samarbetsprojekt kan utbyten för personal och studerande ingå.

Nedan har vi samlat information om olika former av mobilitet med finansiering för medarbetare. Information om internationella möjligheter för studenter finns på externwebben.

Lärare

  • Erasmus+ lärarmobilitet inom Europa
  • Erasmus+ ICM-mobilitet utanför Europa
  • STINT Teaching Sabbatical

Forskare

  • Erasmus+ lärarmobilitet inom Europa
  • Erasmus+ ICM-mobilitet utanför Europa
  • EUniWell såddfinansiering
  • STINT Teaching Sabbatical
  • MIRAI 2.0 - såddfinansiering
  • Lnu doktorandmobilitetsmedel 
  • SANORD såddfinansiering

Anställda

Inkluderar lärare, doktorander, forskare och verksamhetsstödet.