xx

Erasmus+ International Credit Mobility (ICM)

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet erbjuder fler och bättre möjligheter till studentutbyten, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten med lärosäten utanför Europa.

Erasmus+ ICM erbjuder mobilitetsmöjligheter med tredjeländer som inte är associerade till Erasmus+ programmet. (Vilket i praktiken betyder i stort sett alla länder utanför EU:s medlemsländer samt Nordmakedonien, Island, Norge, Serbien, Liechtenstein och Turkiet.) Genom mobilitetsstipendier erbjuder programmet akademisk, professionell och personlig utveckling för studenter, lärare och annan personal genom globala samarbeten.

Syftet med programmet är att förbättra kompetens och kvalitet och stärka studenternas färdigheter och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Deltagande kan till exempel leda till förbättrade språkkunskaper, ökad kunskap och kunskap om andra kulturer och länder samt ett aktivt deltagande i samhället.

I Sverige administreras programmet av Universitets- och högskolerådet (UHR) och lärosäten har möjlighet att årligen ansöka om stipendier i projektlikande form för mobilitet för studier och praktik (alla nivåer), undervisning och personalfortbildning för både inkommande och utresande studenter och personal. Det finns dock flera begränsningar för utresande studenter på bachelor och masternivå, mer information om detta finns i handboken (se under bilagor).  Budgeten är begränsad och uppdelad i 12 geografiska regioner.

Intern ansökningsprocess för Erasmus+ ICM 2024 öppen nu!

Nu har du möjlighet att anmäla intresse för att ansöka om utomeuropeiska mobiliteter inom Erasmus+. Inför 2024 års ansökan kommer Linnéuniversitet att arbeta med en ansökningsprocess i två steg.

Steg 1: Intresseanmälningar lämnas in där land, universitet och tidigare samarbeten specificeras.

Steg 2: Beslut om vilka samarbeten som går vidare i processen att skicka in en ansökan.

Syftet med den här processen är att kvalitetssäkra lärosätets ansökan och att öka möjligheten att få finansiering till de sökta regionerna.

Intresseanmälningar skickas till intrel@lnu.se senast den 14 december, 2023.

Läs mer om den interna ansökningsprocessen i nedan bilaga.

Informationsmöte

Fredagen den 8 december kl. 10.15 är du välkommen till ett informationsmöte om Erasmus+ ICM och den interna ansökningsprocessen. Mejla till Camilla.Lundqvist@lnu.se för att få möteslänken.