Erasmus+ mobilitet

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Både lärare och annan personal, elever och studenter har möjlighet att delta i utbyten och samarbeten.

Erasmus+ ska bidra till ett mer demokratiskt och resursstarkt Europa genom att öka kvaliteten inom utbildningsområdet och ger en möjlighet att söka bidrag för att utveckla och stärka kompetens och verksamhet tillsammans med kollegor i länder som också deltar i Erasmus+. Sedan programmet lanserades 1987 har över 10 miljoner européer deltagit i Erasmus+. Programmet möjliggör student-, doktorand- och lärarutbyten, utlandspraktik för studenter samt kompetensutveckling utomlands för lärare och annan personal.

Syftet med programmet är att ge individer berikande erfarenheter genom breddat lärande samt att öka utbildningens kvalitet hos de organisationer som är involverade. Ett annat är att minska klimatavtrycken. Ett tredje mål är att i högre grad ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet. Vid sidan av den fysiska rörligheten introduceras virtuellt lärande för att komplettera perioderna utomlands.

Alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet, så kallade programländer deltar i Erasmus+ och ca. 150 länder i hela världen, som är definierade som partnerländer kan delta i vissa programdelar.

Ansökan

Ansökan om finansiering inom Erasmus+ görs på lärosätesnivå.

För mer information om Erasmus+, kontakta Camilla Lundqvist, anvarig handläggare vid Avdelningen för externa relationer (ER).