Flagga EUniWell

EUniWell Mobility Skills

Linnéuniversitetet är del av EUniWell, ett strategiskt samarbete med 11 europeiska universitet där du som medarbetare har möjlighet till kompetensutveckling bland annat i mobilitetsfärdigheter (EMS)

Läs mer om EUniWell och vilka universitet som ingår på lnu.se

EUniWell Mobility Skills (EMS)

EUniWell vill erbjuda sömlösa kulturella och mobila upplevelser för studenter och personal i partnernätverket. Möjligheter till mobilitet, både fysisk och virtuell, är en nyckelåtgärd för inrättandet av EUniWell.

EUniWell Mobility Skills syftar till att ge färdigheter i EUniWell-språken (engelska, franska, nederländska, italienska, svenska, tyska och ungerska) samt i språkförståelse och interkulturell kommunikation. EMS ska erbjudas alla EUniWell-studenter, akademiker och personal för att främja en flerspråkig europeisk habitus och öka förståelsen för transkulturer i praktiken. Syftet är också att öka språkkunskaperna och att se till att mindre dominerande språk som svenska och ungerska blir mer populära.

Du kan ta del av utbudet nedan. Är du intresserad av att åka på ett utbyte till ett av EUniWells partnerlärosäten, kontakta Lena Kulmala, avdelningen för externa relationer.

Mer information om EUniWell hittar du på lnu.se samt på Medarbetare.