Lnu ISTW2019

Linnaeus University International Staff Training Week

Linnéuniversitetet arrangerar varje år i maj en internationell personalfortbildningsvecka (International Staff Training Week), dit vi bjuder in kollegor från våra partnerlärosäten världen över. Under veckan anordnas flera presentationer och workshops inom teman som berör interkulturell kompetens, internationalisering på hemmaplan och det globala klassrummet.
Flera moment är öppna för alla medarbetare från Lnu och ger möjlighet till internationellt nätverkande, träning i interkulturell kompetens (både teoretiskt och praktiskt), övning i engelska språket samt ökad kompetens inom frågor som rör internationalisering och digitalisering.

Linnaeus University International Staff Training Week 2020

Temat för 2020 års internationella personalfortbildningsvecka är "Competencies, skills and tools for intercultural higher educational environments" och arrangeras 11-15 maj, 2020. Bocka gärna av dessa datum redan nu så kommer vi att gå ut med en inbjudan i februari 2020 att anmäla sig till de moment i programmet som är markerade med en stjärna.

Klicka här för ett preliminärt program till Lnu ISTW 2020

Här finns information om tidigare Lnu International Staff Training Weeks.

Läs gärna detta reportage från ISTW2019 på lnu.se

För frågor, kontakta Lena Kulmala, avdelningen för externa relationer eller Yael Tågerud, HR-avdelningen.