Lnu ISTW2019

Linnaeus University International Staff Training Week

Linnéuniversitetet arrangerar varje år i maj en internationell personalfortbildningsvecka (International Staff Training Week), dit vi välkomnar kollegor från våra partnerlärosäten världen över. Under veckan anordnas flera presentationer och workshops inom teman som berör interkulturell kompetens, internationalisering på hemmaplan och det globala och virtuella klassrummet.
Flera moment är öppna fö medarbetare från Linnéuniversitetet (såväl akademisk som administrativ personal) med möjlighet till internationellt nätverkande, träning i interkulturell kompetens (både teoretiskt och praktiskt), övning i engelska språket samt ökad kompetens inom frågor som rör internationalisering och digitalisering.

Lnu International Staff Training Week 2021

Just nu planeras för en virtuell International Staff Training Week 2021 och inom EUniWell samarbetet (European University). Mer information kommer inom kort. 

Läs mer om EUniWell här.

Tidigare Lnu International Staff Training Weeks

Temat för 2020 års internationella personalfortbildningsvecka var "Competencies, skills and tools for intercultural higher educational environments" och arrangerades för första gången virtuellt 11-13 maj, 2020. Presentationerna och seminarierna gav möjlighet till kompetensutveckling och diskussioner inom temat, många med en vinkling på digitala möten och lärande.

Personalfortbildningsveckan samlar lärare och administratörer från Lnu:s partnerlärosäten. Lnu-medarbetare deltog i hela eller delar av programmet tillsammans med 28 kollegor från 23 av Linnéuniversitetets partnerlärosäten i 17 länder. 

lnu.se/en finns information om årets och tidigare års Linnaeus University International Staff Training Week (ISTW).

Läs gärna detta reportage från ISTW2019 på lnu.se

För frågor, kontakta Lena Kulmala, avdelningen för externa relationer eller Yael Tågerud, Sektionen högskolepedagogik.