Konferens Lnu

Stöd till att anordna internationella forskarkonferenser vid Linnéuniversitetet

I enlighet med Linnéuniversitetets strategiska mål för globala värden och med avsikt att ge stöd till internationaliseringsarbetet inom forskning kan medarbetare söka bidrag för att anordna internationella forskarkonferenser vid Lnu. Anslagsmedlen ämnar täcka upp eventuella förluster genom att exempelvis betala för key-notes resa och boende.

Ansökningsomgången för att söka Lnu strategiska medel för att anordna internationella forskarkonferenser vid Linnéuniversitetet 2020 avslutades den 30 november 2019.

 

Till dig som blivit tilldelad Lnu strategiska medel - efter utförd konferens

Medlen omförs till din institution först efter att konferensen är genomförd och mot redovisning av utfallet. Redovisningen görs i återrapporteringsmallen nedan.