Konferens Lnu

Stöd till att anordna internationella forskarkonferenser vid Lnu

Aktuell utlysning!

I enlighet med Linnéuniversitetets Vision 2030 och Målsättningar 2025 avsätts strategiska internationaliseringsmedel för att ge stimulans till internationaliseringsarbetet inom forskning och bidra till att uppnå excellens i de internationella forskarkonferenser som anordnas av Linnéuniversitet.

Det går att ansöka om upp till 100 000 kr för att anordna en internationell forskarkonferens vid Linnéuniveritetet under 2021. Med anledning av rådande omständigheter går det även att söka medel för att anordna en virtuell forskarkonferens. Anslagsmedlen är tänkta att ge ett tillägg till forskarkonferensen och kan föresagsvis gå till att bjuda in key-notes eller till att publicera resultat.

Läs hela utlysningstexten här

Ansök om medlen via denna ansökningsblankett. Ansökan ställs till registrator@lnu.se och sista datum att ansöka är 31 mars, 2021.

Vid frågor, kontakta Lena Kulmala, Avdelningen för externa relationer.

-------------

Till dig som blivit tilldelad Lnu strategiska medel - efter utförd konferens

Medlen omförs till din institution efter att konferensen är genomförd och mot redovisning av utfallet. Redovisningen görs i återrapporteringsmallen nedan.