Konferens Lnu

Stöd till att anordna internationella forskarkonferenser vid Lnu

I enlighet med Linnéuniversitetets Vision 2030 och Målsättningar 2025 avsätts strategiska internationaliseringsmedel för att ge stimulans till internationaliseringsarbetet inom forskning och bidra till att uppnå excellens i de internationella forskarkonferenser som anordnas av Linnéuniversitet.

De strategiska medlen ska ge stimulans till internationaliseringsarbetet inom forskning och öka Linnéuniversitetets internationella synlighet. Medlen ska även bidra till att uppnå excellens i de internationella forskarkonferenser som anordnas av Linnéuniversitet.

Prioritet ges till:

  • Internationella forskarkonferenser som anordnas över ämnes- eller disciplingränser, exempelvis inom kunskapsmiljö Linné.
  • Internationella forskarkonferenser som anordnas för första gången.

De aktuella medlen utlyses en gång per år. Utlysningen för 2025 förväntas öppna under senhösten 2024.

-------------

Efter tilldelning och utförd konferens

Medlen omförs till din institution efter att konferensen är genomförd och mot redovisning av utfallet. Redovisningen görs i återrapporteringsmallen nedan.