Konferens Lnu

Stöd till att anordna internationella forskarkonferenser vid Linnéuniversitetet

I enlighet med Linnéuniversitetets strategiska mål för globala värden och med avsikt att ge stöd till internationaliseringsarbetet inom forskning kan medarbetare söka bidrag för att anordna internationella forskarkonferenser vid Lnu.

Ansökningsomgången för att söka Lnu strategiska medel för att anordna internationella forskarkonferenser vid Linnéuniversitetet 2020 avslutades den 30 november 2019.