Doktorandmobilitet

Mobilitet för doktorander

Internationell mobilitet för forskarstuderande

Som doktorand har du många möjligheter att skaffa internationella erfarenheter under dina forskarstudier. Du räknas både som student och personal och kan därför söka medel som avser båda grupper. Du kan exempelvis läsa kurser, delta i konferenser, samla data till dina studier eller rent allmänt ingå i en forskargrupp utomlands. Du kan även undervisa vid ett lärosäte inom EU/EFTA som din institution har avtal med. Här nedan finns en kort sammanställning av vad du har att välja på.

Erasmus+ studentmobilitet – studier

För att delta i en Erasmus+ studentmobilitet krävs minst tre månaders heltidsstudier vid ett partneruniversitet i ett programland (dvs EU/EES). Som doktorand har du möjlighet att använda tiden till att delta i kurser, datainsamling, skrivande, eller liknande.

Här kan du läsa mer om studier utomlands.

Erasmus+ studentmobilitet – praktik

Praktiken ska vara minst två månader, och kan äga rum på till exempel ett företag, en organisation, ett lärosäte eller ett forsknings-och utbildningscentrum i ett programland (dvs inom EU/EES). Som doktorand kan du även använda praktiken för till exempel forskningserfarenhet, datainsamling och för att skriva på din avhandling.

Här kan du läsa mer om praktik utomlands

Erasmus+ lärarmobilitet

Lärarutbytet ger dig som doktorand möjlighet att undervisa vid ett partneruniversitet i ett programland (EU/EES). Utbytet ska pågå i minst två dagar och innehålla minst åtta undervisningstimmar i veckan. Utbytet får inte uppgå till mer än åtta veckor.

Här kan du läsa mer om Erasmus lärarutbyte.

Erasmus+ personalfortbildning

Personalfortbildningen innebär att du kan jobbskugga på ett företag, en organisation eller ett lärosäte, delta i workshops eller i en kortare kurs i ett programland (EU/EES). Fortbildningen ska vara minst två arbetsdagar och upp till en månad (hör av dig till europe@gu.se om det är 5-8 veckor), relaterat till dina arbetsuppgifter.

Här kan du läsa mer om Erasmus personalfortbildning.

Erasmusprogrammet (mobilitet inom EU/EFTA)

Erasmusprogrammet har olika möjligheter för att finansiera för internationell mobilitet. Det kan vara allt från att undervisa vid ett europeiskt partnerlärosäte, till att ingå i en internationell forskargrupp eller delta i en workshop eller kurs i syfte att få personalfortbildning. 

Läs mer och ansök om Erasmusmedel via nedan länkar. Chansen att få ta del av dessa medel är mycket goda.

Till Erasmus undervisningsuppdrag 

Till Erasmus personalfortbildningsuppdrag 

Till Erasmus praktikstudier

Strategiska medel för mobilitet utanför EU/EFTA

Doktorander vid Linnéuniversitetet har möjlighet att söka strategiska medel för utomeuropeisk mobilitet vilken kan pågå från 2 veckor och upp till 2 månader. Medlen avser ge bidrag till resa och boende.

Läs mer om Lnu strategiska medel för doktorandmobilitet här.

Andra finansiärer av mobilitet

För information om andra finansiärer av internationell mobilitet, se informationen om stipendier på sidan för Forskarutbildning.