Doktorandmobilitet

Mobilitet för doktorander

Internationell mobilitet för forskarstuderande

Som doktorand har du många möjligheter att skaffa internationella erfarenheter under dina forskarstudier. Du kan exempelvis läsa kurser, delta i konferenser, samla data till dina studier eller rent allmänt ingå i en forskargrupp utomlands.

Erasmusprogrammet

Inom Erasmusprogrammet finns möjligheter att undervisa vid ett europeiskt partnerlärosäte, att ingå i en forskargrupp eller delta i en workshop eller kurs i syfte att kompetensutvecklas. Berättigade länder är främst länder inom EU. Läs mer och ansök om medel till vänster under flikarna "Utbyte för undervisande personal" och "Personalfortbildning". Det är en löpande ansökan och det är goda chanser att få medel!

Strategiska medel för mobilitet utanför EU/EFTA

Doktorander vid Linnéuniversitetet har möjlighet att söka strategiska medel för utomeuropeisk mobilitet vilken kan pågå från 2 veckor upp till 2 månader. Dessa medel ger bidrag till resa och boende. 

Läs mer under fliken Lnu mobilitetsmedel till vänster.

Andra finansiärer av mobilitet

För information om andra finansiärer av internationell mobilitet, se informationen om stipendier på sidan för Forskarutbildning.