Kanske ditt nästa internationella undervisningsuppdrag ska gå till Sydamerika?

Lnu-medel för lärarmobilitet

Linnéuniversitetet har som avsikt att öka den internationella lärarmobiliteten och fördjupa samarbeten med universitetets partnerlärosäten. Under 2020 avsätts 200 000 kr av strategiska medel för att ge undervisande personal möjlighet att söka mobilitetsmedel för ett internationellt undervisningsuppdrag, alternativt för att bjuda in en internationell gästlärare, från ett partnerlärosäte utanför Erasmus+ programländer (för mer information om Erasmusmobilitet, se Erasmusprogrammet i kolumnen).

Ytterligare 100 000 kr avsätts för mobilitet med STINT:s värdlärosäten inom programmet Teaching Sabbatical och Lnu-lärare som genomfört en STINT Teaching Sabbatical kan söka medel för mobilitet till sitt tidigare värdlärosäte eller för att bjuda in en kollega från sitt värdlärosäte.

Ansökningsomgången för mobilitet under 2020 hade deadline den 30 april.

 

 

Till dig som blivit tilldelad Lnu lärarmobilitetsmedel - efter utförd mobilitet

  • Gör en reseräkning i Primula. Orginalkvitton för utlägg skickas till ansvarig ekonomiadministratör vid institutionen (inte till ER).
  • Skicka underskrivet Teaching Assignment samt en rapport (mall längre ned på sidan) med internposten till handläggare på ER (Carolina Brorsson).
  • Bifoga underlag som intygar antal dagar uppdraget har varat (kopia på biljett el reseräkning primula) samt meddela konteringsuppgifter för omföring (gärna via ekonomiadministratören).
  • Medlen omförs till institutionen efter mottagande av rapport och underskrivet Teaching Agreement.