UCLA class 2018 Niklas Salmose

STINT Teaching Sabbatical

Undervisa en termin i USA, Singapore, Japan eller Hong Kong

Sedan 1999 ger Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning möjlighet till lärarutbyte inom programmet STINT Teaching Sabbatical (tidigare Excellence in Teaching). Programmet syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge svenska universitets- och högskolelärare internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill STINT bidra till att utbildning och undervisning förnyas och att nya nätverk skapas. Stor vikt fästs vid kandidatens pedagogiska kunnighet och förankring på lärosätet samt ledningens engagemang. Lärosätet ska på olika sätt ta tillvara de hemvändande stipendiaternas erfarenheter så att spridningseffekterna blir goda och så att de nya lärdomarna har möjlighet att påverka utvecklingen av utbildningen vid Linnéuniversitetet.

Deltagande lärare och eventuellt medföljare vistas vid ett av STINT:s värdlärosäten under hela höstterminen (augusti-december). Utgångspunkten är att de ska undervisa. STINT samarbetar med såväl forskningsuniversitet som Liberal Arts colleges i USA, Singapore, Hong Kong och Japan. Lärosätena präglas av en hög utbildningskvalitet och intressanta utbildningsmiljöer. Möjliga värdinstitutioner samt mer information om programmet finns på www.stint.se.

Här presenterar STINT programmet i en PP.

Intern ansökningsprocess

Varje år har dekan möjlighet att utse två kandidater från sin fakultet. Nominerad ska vara disputerad, anställd och väl förankrad i undervisningen och verksamheten vid Lnu. Utifrån de inkomna nomineringarna/ansökningarna kan Lnu utse tre kandidater för vidare nominering till STINT. I samråd med sina värdlärosäten i USA, Japan, Hong Kong och Singapore, fattar STINT sedan beslut om vilka kandidater som får en sabbatical plats och var.

Nominering för en STINT Teaching Sabbatical för vistelse vid ett av STINT:s värdlärosäten i USA, Singapore, Japan eller Hong Kong under hösten 2021 är genomförd.

Kommande ansökningsomgång

Den 1 maj, 2021 planerar vi att öppna en ny intern utlysning för utlandsvistelse hösten 2022. Förbered dig gärna genom att läsa förra årets ansökningshandlingar. 

Ansökningshandlingar från omgång 2020 finns att ladda ned här.

Vid frågor, kontakta Lena Kulmala, avdelningen för externa relationer. 

Lnu STINT fellows (STINTonians) 

2020 - Bishnu Chandra Poudel, FTK: Institutionen för skog och träteknik, Ohio State University

2019 - Soniya Billore: FEH, Department of Marketing: Arizona State University. Final report Soniya Billore.

2018 - Niklas Salmose: FKH, Department of Languages: University of California Los Angeles (UCLA). Final Report Niklas Salmose

2017 - Anna-Sofia Rossholm: FKH, Department of Film and Literature: National University of Singapore. Final Report Anna-Sofia Rossholm.

2016 - Stina Ericsson: FKH, Institutionen för svenska språket: Ohio State University. Final Report Stina Ericsson

2016 - Heiko Fritz: FSV, Department of Social Sciences: University of Tokyo. Final Report Heiko Fritz

2015 - Charlotte Silander: FSV, Department of Pedagogy and Learning: Williams College, Reportage i universitetsläraren

2014- Päivi Jokela: FTK, Department of Informatics: The Chinese University of Hong Kong. Final report (PDF 100 kB)

2013 - Mattias Lundin: FSV, Department of Education and Teachers' Practice: Ohio State University. Final report (PDF 873 kB)

2012 - Jörgen Bruhn: FKH, Department of Film and Literature: Williams College. Final report (PDF 354 kB)

2009 - Nils Nilsson  FEH, Department of Organisation and Entrepreneurship: Skidmore College. Final report Nils Nilsson.

2009 - Magnus Persson
FKH, Department of Cultural Sciences - Richmond University. Final report Magnus Persson.

2008 - Martin Nilsson
FSV, Department of Political Science: Washington and Lee University. Final report Martin Nilsson.

2008 - Daniel Silander
FSV, Department of Political Science: Haverford College. Final report Daniel Silander.

2007 - Anna Herbert, FHL, Department of Psychology: Bryn Mawr College, Final report (PDF 81 kB)

2006 - Irene Bohman, FHL: Biologi/miljövetenskap: Washington and Lee University. Final report Irene Bohman.

2003 - Rolf G Larsson: FEH, Samford University. Final report Rolf G Larsson.

2002 - Johan Höglund, FKH, Department of Languages:  Samford University. Final report Johan Höglund.

2001 - Idor Svensson, Pedagogik - Samford University. Final report Idor Svensson.

2001 - Anders Fröjmark , FKH, Department of Cultural Sciences: Hartford University. Final report Anders Fröjmark.

2000 - Anki Koch Schmidt, Naturvetenskap - Wellesley College. Final report Anki Koch Schmidt. 

2000 - Lars Andersson, Ekonomihögskolan - St. Mary´s College. Final report Lars Andersson.

 

Relaterade länkar

STINT

Universitets- och Högskolerådet (UHR)

Tidigare stipendiater berättar

Här berättar några av våra tidigare STINT-stipendiater om sina erfarenheter 

Mattias Lundin

Mattias Lundin

Professionell betydelse

Erfarenheter från ett annat system som bidrar till ökat perspektivseende. Detta är den mest väsentliga erfarenheten som har störst betydelse på det professionella planet.

Sådana erfarenheter består i vitt skilda nivåer/områden: kunskaper om andra organisationer, andra prioriteringar av resurser eller andra krav på studenter. Särskilt värt att nämna är andra universitets lösningar på problem som vi själva ännu inte hunnit uppmärksamma så väl och som därmed ännu inte fått någon lösning.

Personlig betydlese

  • Mer personliga kontakter med forskare i ett annat land
  • Erfarenheter av ett annat land med en annan kultur och annat språk
  • Minnesvärd milstolpe i livet som sammansvetsar familjen.

 

Jorgen Bruhn

Jørgen Bruhn

Min vistelse på Williams College, Massachusetts, gav mig inblick i hur ett stort, Liberal Arts college i USA fungerar. Williams College attraherar de absolut bästa studenterna från USA och världen och dessa förväntar sig en elitutbildning. Därför läggs all kraft på utbildning, medan forskningsdelen underbetonas. Att, som i Sverige, ha välrenommereade lärare som i princip aldrig undervisar är för amerikanska universitet och colleges en otänkbar idé. Stora krafter läggs därför på att utveckla undervisning och på att samla alla nya lärare till idéutvecklingsseminarier. Kursutvärderingar tas på mycket stort allvar - på gott och ont.

Jag blev övertygad om att vårt svenska sätt att producera korta kurser är, pedagogiskt sett, otroligt kontraproduktivt. På Williams College (liksom i Köpenhamn, Paris, Berlin) jobbar man med terminslånga kurser där kunskap och upplevelser byggs upp på ett effektivt sätt istället för att brytas ner i oandvändbara atomer. Jag har försökt lyfta detta många gånger på Linnéuniversitetet, utan framgång, framför allt, tror jag, på grund av tröghet i systemet och motstånd från studentkåren.

Min vistelse har lett till senare akademiskt samarbete och studentutväxling – och bestående vänskap, liksom det var en stor upplevelse för min familj att uppleva ett annat land och kultur i längre tid.