Virtual exchange

Internationalisering och kompetensutveckling genom virtuella utbyten

På denna sida hittar du länkar med inspiration, verktyg och goda exempel på internationalisering och kompetensutveckling via virtuella utbyten.

Aktuellt!

Ansök om 3 000 kr för ett virtuellt utbyte inom Erasmusprogrammet

Har pandemin satt stopp för dina internationella samarbeten, undervisningsuppdrag eller professionella utveckling?

Vi vill bidra till internationalisering på hemmaplan och att aktiviteter inom Erasmus+-programmet fortskrider även om fysisk mobilitet inte är möjlig. Denna satsning ger  lärare, doktorander och verksamhetsstöd möjlighet att få medel för att genomföra ett undervisningsuppdrag eller personalfortbildning med ett lärosäte eller organisation inom EU (Erasmusprogrammet). 

Målgrupp: Linnéuniversitetets lärare, doktorander och verksamhetsstöd.

Exempel på aktiviteter: Undervisning eller kompetenshöjande aktivitet såsom deltagande i workshop/kurs/utbildning, jobbskuggning.

Samarbetsländer: EU:s 28 medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.  

Värdorganisation: För undervisningsuppdrag – ett Erasmus partnerlärosäte. För personalfortbildning – ett lärosäte (avtal ej nödvändigt), organisation eller företag.

Villkor: Minst 2 dagars virtuellt utbyte. För undervisning – minst 8 timmars undervisning per vecka.

Medel: 3 000 kr per genomfört virtuellt utbyte. Omförs till institution/kansli/avdelning efter utbytet. 

Hur ansöker jag?

Gå in under en av nedan länkar för vidare information och länk till online-ansökan. Det är samma ansökan som för en fysisk mobilitet och ansökan kräver godkännande av chef och mottagande organisation. Alla ansökningar som uppfyller villkoren beviljas!

Information och länk till ansökan om ett Erasmus undervisningsuppdrag (för lärare och doktorander)

Information och länk till ansökan om ett Erasmus personalfortbildningsuppdrag (för lärare, doktorander och verksamhetsstöd)

COIL

Virtuella internationella utbyten i kurser, så kallad COIL (Collaborative Online International Learning) innebär att minst två lärare från olika länder/lärosäten samutvecklar kursmoduler i syfte att lärosätenas studenter ska få ta del av internationalisering och interkulturellt lärande inom gemensamma fokusområden. Studenter lär sig nya perspektiv och tillvägagångssätt för att lösa olika problem. Digital teknik används för att överbrygga avståndet som separerar länder och partners. Projekten kan variera i längd och format, från att vara en hel termin till några moment i en kurs och från synkron till asynkron kommunikation.

Strategiska internationaliseringsmedel för att utveckla COIL

COIL bidrar till en internationalisering som är hållbar och inkluderande. Under 2020 avsätter Linnéuniveristetet strategiska internationaliseringsmedel för COIL-projekt med Linnéuniversitetets internationella partnerlärosäten. Medlen har fördelats direkt till fakulteterna (60 000kr per fakultet). Under våren 2021 kommer vi ge exempel på vad medlen har bidragit till. 

Erasmus+ Virtual exchange training opportunities

Erasmus+ Virtual Exchange ger universitet möjlighet att förbättra sin internationaliseringsstrategi med en rad möjligheter som är fritt tillgängliga för studenter och personal.

Här finns mer information om Erasmus+ Virtual exchange.