Virtual exchange

Virtuell internationalisering

Att arbeta med digital media och informationsteknik i en internationell kontext har blivit allt vanligare och inte minst har pandemin påverkat framfarten av olika initiativ för att internationalisera virtuellt.

Denna sida syftar till att ge inspiration, verktyg och goda exempel på det virtuella internationaliseringsarbetet.

Vad är virtuell internationalisering?

Virtuell internationalisering kan vara allt från att ha en internationell gästföreläsare som ger en virtuell föreläsning i klassrummet till en mer strategisk samverkan mellan två partnerlärosäten där man gemensamt tar fram kursmoduler i avsikt att få till ett interkulturellt och internationellt lärande mellan studenter och med stöd av digital teknik. Det kan även handla om att studenter inom ett utbytesavtal gör ett virtuellt studentutbyte och läser en kurs eller en hel termin vid respektive campus, eller att personalen tar del av kompetensutvecklingsinsatser som erbjuds på den internationella virtuella arenan.

Oavsett aktivitet så är det virtuella samarbetet eller utbytet en del av de mål som Linnéuniversitetet, fakulteten och institutionen har för sin internationalisering.

Under flikarna och i länkarna längst ned på sidan beskrivs olika former för virtuell internationalisering. 

Aktuellt!

3 000 kr för en virtuell personalmobilitet inom Erasmusprogrammet

Har pandemin satt stopp för dina internationella samarbeten, undervisningsuppdrag eller kompetensutveckling? Vi vill bidra till internationalisering på hemmaplan och att aktiviteter inom Erasmus+-programmet fortskrider även om fysisk mobilitet inte är möjlig. Denna satsning ger  lärare, doktorander och verksamhetsstöd möjlighet att söka 3 000 kr för att genomföra ett undervisningsuppdrag eller personalfortbildning med ett lärosäte eller organisation inom EU (Erasmusprogrammet). 

Målgrupp: Linnéuniversitetets lärare, doktorander och verksamhetsstöd.

Exempel på aktiviteter: Undervisning eller kompetenshöjande aktivitet såsom deltagande i workshop/kurs/utbildning, jobbskuggning.

Samarbetsländer: EU:s 28 medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.  

Värdorganisation: För undervisningsuppdrag – ett Erasmus partnerlärosäte. För personalfortbildning – ett lärosäte (avtal ej nödvändigt), organisation eller företag.

Villkor: Minst 2 dagars virtuellt utbyte. För undervisning – minst 8 timmars undervisning per vecka.

Finansiering: 3 000 kr per genomfört virtuellt utbyte. Omförs till institution/kansli/avdelning efter utbytet. 

Hur ansöker jag?

Gå in under en av nedan länkar för vidare information och länk till online-ansökan. Det är samma ansökan som för en fysisk mobilitet och ansökan kräver godkännande av chef och mottagande organisation. Alla ansökningar som uppfyller villkoren beviljas!

Till Erasmus undervisningsuppdrag (för lärare och doktorander)

Till Erasmus personalfortbildningsuppdrag (för lärare, doktorander och verksamhetsstöd)

Strategiska internationaliseringsmedel för att utveckla virtuella utbyten i kurser

Virtuella utbyten i kurser bidrar till en internationalisering som är hållbar och inkluderande. Under 2020 avsatte Linnéuniveristetet strategiska internationaliseringsmedel för COIL-projekt med Linnéuniversitetets internationella partnerlärosäten. Medlen har fördelats direkt till fakulteterna (60 000kr per fakultet). Under våren 2021 kommer vi ge exempel på vad medlen har bidragit till. 

Erasmus+ Virtual exchange training opportunities

Erasmus+ Virtual Exchange ger universitet möjlighet att förbättra sin internationaliseringsstrategi med en rad möjligheter som är fritt tillgängliga för studenter och personal.

Här finns mer information om Erasmus+ Virtual exchange.

7 tips för att implementera virtuella utbyten

EAIE har skapat en resurssida för virtuella utbyten med bland annat 7 tips om hur du implementerar virtuella utbyten. De 7 tipsen hittar du här.