Virtual exchange

Virtuell internationalisering

Att arbeta med digital media och informationsteknik i en internationell kontext har blivit allt vanligare och inte minst har pandemin påverkat framfarten av olika initiativ för virtuell internationalisering.

Denna sida syftar till att ge inspiration, verktyg och goda exempel på det virtuella internationaliseringsarbetet.

Vad är virtuell internationalisering?

Virtuell internationalisering kan vara allt från att en internationell gästföreläsare ger en virtuell föreläsning i klassrummet till en mer strategisk samverkan mellan två partnerlärosäten där man gemensamt tar fram kursmoduler i avsikt att få till ett interkulturellt och internationellt lärande mellan studenter med stöd av digital teknik. Det kan även handla om att studenter inom ett utbytesavtal gör ett virtuellt studentutbyte och läser en kurs eller en hel termin vid respektive campus, eller att personalen tar del av kompetensutvecklingsinsatser som erbjuds på den virtuella internationella  arenan.

Oavsett aktivitet så är det virtuella samarbetet eller utbytet en del av de mål som Linnéuniversitetet, fakulteten och institutionen har för sin internationalisering.

Nedan beskrivs olika former av och tips för virtuell internationalisering.

Är du intresserad eller vill ha stöd med att få igång ett virtuellt samarbete med ett partnerlärosäte, kontakta Avdelningen för externa relationer, intrel@lnu.se.

Lnu strategiska medel för internationella virtuella samarbeten i kurser (COIL)

Linnéuniversitetets institutioner har haft möjlighet att söka upp till 100 000 kr för ett COIL-projekt, det vill säga för att gemensamt med ett eller flera av Linnéuniversitetets partnerlärosäten utforma och genomföra en virtuell modul inom ramen för en befintlig kurs. Efter två genomförda utlysningar har12 projekt tilldelats närmre 1 Mkr. En lista på beviljade projekt återfinns här:

Utlysning 1

Utlysning 2

Nedan finns mer information om internationella virtuella samarbeten i kurser (COIL).

Erasmus+ Virtual exchange training opportunities

Erasmus+ Virtual Exchange ger universitet möjlighet att förbättra sin internationaliseringsstrategi med en rad möjligheter som är fritt tillgängliga för studenter och personal.

Här finns mer information om Erasmus+ Virtual exchange.

7 tips för att implementera virtuella utbyten

EAIE har skapat en resurssida för virtuella utbyten med bland annat 7 tips om hur du implementerar virtuella utbyten. De 7 tipsen hittar du här.