Virtual exchange

Internationalisering genom virtuella utbyten

På denna sida hittar du länkar med inspiration, verktyg och goda exempel på internationalisering via virtuella utbyten.

Virtuella internationella utbyten i kurser, så kallad COIL (Collaborative Online International Learning) innebär att minst två lärare från olika länder/lärosäten samutvecklar kursmoduler i syfte att lärosätenas studenter ska få ta del av internationalisering och interkulturellt lärande inom gemensamma fokusområden. Studenter lär sig nya perspektiv och tillvägagångssätt för att lösa olika problem. Digital teknik används för att överbrygga avståndet som separerar länder och partners. Projekten kan variera i längd och format, från att vara en hel termin till några moment i en kurs och från synkron till asynkron kommunikation.

Strategiska internationaliseringsmedel för att utveckla COIL

COIL bidrar till en internationalisering som är hållbar och inkluderande. Under 2020 avsätter Linnéuniveristetet strategiska internationaliseringsmedel för COIL-projekt med Linnéuniversitetets internationella partnerlärosäten. Medlen fördelas direkt till fakulteterna. 

Vad är virtuella utbyten/COIL och hur går man tillväga?

Alastair Creelman, specialist i e-lärande vid universitetsbiblioteket förklarar i detta webbinarium vad virtuella utbyten är och Malgorzata Kurek, Jagiellonian University bidrar med goda exempel, tips och råd på hur virtuella utbyten kan gå till i praktiken.

Se webbinariet här (på engelska)

PPT Virtual Exchange - Challenges and Opportunities (Alastair Creelman, UB).

PPT Virtual Exchange - Practical Tips (Malgorzata Kurek, Jagiellonian University)

Kursen Open Networked Learning (ONL 202) riktar sig till dig som vill utveckla din undervisning med hjälp av digitala verktyg och lärmiljöer.

Mer information och anmälan under denna länk.