Beställning intern e-postlista

Detta formulär används av alla anställda för beställning av intern e-postlista.* = obligatoriskt fält

En intern e-postlista inkluderar enbart anställda vid Lnu. En ägare till e-postlistan måste utses som har ansvar för att administrera den.

Observera att administration (t ex lägga till och ta bort medlemmar) av e-postlistan görs av listans ägare via Webmail och inte av IT-supporten. E-postlistan blir synlig i Lnus adressbok i Outlook och Webmail för alla anställda vid Lnu.

För alla e-postlistor gäller att syftet måste vara arbetsrelaterat till Lnu.

Att administrera listan innebär att ta bort/lägga till användare